Podsumowanie konsultacji białych plam NGA

536

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podsumowało wstępne konsultacje społeczne obszarów białych NGA, które zakończyły się 15 maja. Ich celem było określenie miejsc, które będą stanowiły potencjalny obszar interwencji w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC).

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, wsparcie w ramach PO PC może być udzielone tylko na białych obszarach NGA – czyli obszarach na których nie istnieje i najprawdopodobniej w ciągu trzech lat nie powstanie sieć NGA na zasadach rynkowych. Konsultacjom poddano punkty adresowe budynków, w których nie występuje wspomniana infrastruktura sieci NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.
W ramach weryfikacji została udostępniona mapa obszarów białych NGA. Oznaczono na niej wszystkie adresy, które zostały zakwalifikowane jako białe obszary. Dostęp do mapy nie wymagał logowania.
Aby zgłosić uwagi do listy białych obszarów NGA należało zalogować się do systemu konsultacji. Uwagi do 69 947 punktów adresowych zgłosiło łącznie 1 229 podmiotów.
Natomiast w ramach konsultacji planów inwestycyjnych zgłoszono 311 planów. Na obszarach białych objętych wiarygodnymi planami inwestycyjnymi nie będzie dopuszczalna budowa sieci dostępu do Internetu z wykorzystaniem środków unijnych.
 
Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Zdjęcie: natemat.pl