Podpis elektroniczny konieczny do zarejestrowania spółki

366

Aby zarejestrować spółkę przez internet, potrzebny będzie podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP. Wzorzec umowy spółki z o.o. i wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego będzie musiał być opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym bądź potwierdzony profilem ePUAP. Nie wystarczy już zwykły elektroniczny, stosowany np. w lubelskim e-sądzie czy przez banki. Takie zmiany przewiduje nowela kodeksu spółek handlowych i kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o KRS. Ich celem jest wyeliminowanie rejestracji spółek pod fałszywymi nazwiskami.
Źródło: „Rzeczpospolita”