Podnoszenie cen usług w trakcie trwania umów sposobem Orange na walkę z inflacją [AKTUALIZACJA]

191

Orange w trakcie konferencji prezentującej wyniki finansowe przedstawił kontrowersyjny sposób na walkę z inflacją. Jest to możliwość podnoszenia cen usług w trakcie trwania umowy.

Najgorętszym tematem w trakcie konferencji Orange był ten poruszony przez prezesa Orange, Juliena Ducarroza. Wspomniał on, że od drugiego kwartału 2022 r. w umowach z klientami wprowadzane są specjalne klauzule. Pozwalają one zmieniać ceny usług w trakcie trwania umowy. Ma to rekompensować rosnące koszty takie jak chociażby ceny energii i być odpowiedzią na wciąż rosnącą inflację.

Jacek Kunicki, CFO Orange Polska, uspokaja, że wprowadzenie takich klauzul nie oznacza jeszcze automatycznego podnoszenia cen, ale pozwala tego dokonać, gdy będzie taka potrzeba.

–  W przypadku uruchomienia klauzuli inflacyjnej i podwyższenia cen klienci zostaną poinformowani o tym z 30-dniowym wyprzedzeniem. Daje im to też prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy – przekonuje Wojciech Jabczyński.

Twierdzi on także, że inflacyjne podwyżki cen są praktyką rynkową i takie klauzule w umowach są zgodne z prawem.

W przedstawieniach Orange wszystko wygląda prosto i sensownie, ale czy takie jest rzeczywiście?

Przede wszystkim tego typu praktyki są niezgodne z przepisami UKE i UOKiK. Nie ma zgody na zmianę warunków umowy w trakcie jej trwania, a zmiana ceny tym by właśnie była. Orange co prawa twierdzi, że czeka na decyzję urzędów w tej sprawie, ale nie podaje żadnych szczegółów.

Źródło: telepolis.pl

[STANOWISKO ORANGE POLSKA z dnia 1.08.2022]

„W naszych umowach znajduje się tzw. klauzula inflacyjna. Jest to standardowa praktyka na rynku hurtowym, obecna również na rynku detalicznym u niektórych operatorów w Polsce. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zapisów o możliwości zmiany cenników w wyniku zmian otoczenia inflacyjnego, aby uregulować tę kwestię tak, by była jasna dla klientów. Pozwalają one na zmianę cen w odniesieniu do średniorocznej stopy inflacji z poprzedniego roku – jeśli przekroczy ona 3,5%. Co istotne, zmiany cen nie będą się odbywały automatycznie. W przypadku uruchomienia klauzuli inflacyjnej i podwyższenia cen, klienci zostaną poinformowani z 30-dniowym wyprzedzeniem, daje im to też prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy.”

Informuję też, że UKE odniósł się do tego faktu stwierdzając, że co do zasady klauzule są zgodne z prawem: https://twitter.com/UKE_GOV_PL/status/1552993233541767171?s=20&t=V9EWzSjLDPffFqvhWusIAQ

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska