Podatek od nadzwyczajnych zysków nie dla Plusa, Orange i Play

237
sprzęt telekomunikacyjny
Fot. Freepic

Zakładając, że podatek od nadzwyczajnych zysków obejmie zyski powyżej średniej marży z trzech lat, to prawdopodobnie zapłaci go TVN oraz T-Mobile. Jednak operatorzy Orange, Play i Plus w latach ubiegłych sprzedawali infrastrukturę nadawczą za miliardy, co uchroni ich przed zapłaceniem podatku na nowych zasadach.

OKO.press i „Rzeczpospolita” dotarły do projektu ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków. Ma on obejmować wszystkie firmy klasyfikowana jako duże przedsiębiorstwa, czyli takie, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników na etatach.

– Chodzi o to, by opodatkować rosnące w sposób nadwymiarowy marże, nie zyski. Firmy się rozwijają, mają większe zyski, ale marże nie powinny być większe. Te zarobki, które nie są uzasadnione, nie powinny być większe – argumentuje Jacek Sasin.

Jako podstawę przyjęta ma być średnia marża brutto z 2018, 2019 i 2021 roku. Rok 2020 został pominięty w wyliczeniach z uwagi na epidemię i spowolnienie gospodarcze, jakie spowodowała. Na tej podstawie ma być wyliczona kwota zysku brutto przekraczająca średnią wynikającą z marży z trzech wskazanych lat. Od niej każda duża firma ma zapłacić 50 proc. podatku.

Jacek Sasin wyliczył, że przychody z tego podatku wyniosą 13,5 mld zł i zostaną przekazane na wsparcie Polaków i polskich rodzin, które dziś borykają się z rosnącymi cenami energii. Chociaż nie podał szczegółów w jaki sposób miałoby to zostać zrobione.

Kto zapłaci?

Najprawdopodobniej nowy podatek obejmie TVN. Firma w2018 roku przy 1,65 mld zł wpływów odnotowała aż 1,85 mld zł straty brutto. Związane było to z obniżeniem wartości posiadanych udziałów Canal+ o 358 mln zł oraz z operacjami księgowymi podczas przejmowania części TVN Media.

W sumie w istotnych z punktu widzenia nowego podatku latach 2018,2019 i 2021 TVN miał 5,16 mld zł wpływów i 1,33 mld zł straty brutto. Dlatego obecnie zysk brutto firmy będzie podlegał nowemu podatkowi. W kolejnych latach sytuacji TVN będzie już inna, gdyż nie będzie brana pod uwagę ta duża strata z 2018 r.

Pośród operatorów telekomunikacyjnych najprawdopodobniej to T-Mobile „załapie się” na nowy podatek. Po 2016 r. firma miała niskie zyski, a czasem straty, dlatego płaciła niewielki podatek jak na przedsiębiorstwo o rocznych wpływach ponad 6 mld zł. Spowodowane było to również tym, że operator rozliczał przez kilka lat stratę po zapłaceniu w 2016 r. Skarbowi Państwa 4 mld zł za częstotliwości.

W rezultacie w latach 2018, 2019 i 2021 średnio miał jedynie 122,7 mln zł rocznego zysku brutto przy 6,27 mld zł średnich przychodów. Dlatego obecnie kwalifikuje się jako płatki nowego podatku.

Kto nie zapłaci?

Pozostali duzi operatorzy telekomunikacyjni są w lepszej sytuacji. Finalizowali oni sprzedaż swojej infrastruktury nadawczej w ubiegłym roku. Miliardowe kwoty, które za to otrzymali, podwyższyły ich średnią rentowność, a to wpłynie na możliwość wyliczenia nowego podatku.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel –  operator sieci Plus-  sprzedały firmie Cellnex Poland  pakiet 99,99 proc. udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura firmie Cellnex Poland. Transakcja wynosiła ok. 7,07 mld zł. Polkomtel odnotował zysk brutto w 2021 r. na poziomie 1,92 mld zł przy niewielkim wzroście wpływów. Oznacza to 875,9 mln zł średniorocznego zysku brutto przy 6,44 mld zł przychodów.

Orange Polska wiosną 2021 r. zawarł umowę sprzedaży 50 proc. udziałów spółki Światłowód Inwestycje holenderskiemu funduszowi APG. Udziały zostały wyceniona na 2,748 mld zł. Transakcja podniosła jednostkowy zysk brutto spółki do 1,15 mld zł. Średnioroczny zysk brutto firmy w uwzględnianych latach wyniósł 425,7 mln zł przy 10,61 mld zł wpływów.

Operator sieci Play – P4 także dokonał sprzedaży infrastruktury. Sprzedał firmie On Tower Poland infrastrukturę pasywną, co przełożyło się na zysk brutto sięgający ,27 mld zł przy 7,17 mld zł przychodów. Średnio w trzech analizowanych latach zysku brutto wynosił 3,14 mld zł przy 7,01 mld zł wpływów.

Dzięki tym posunięciom firmy w poprzednich latach wykazały tak duże zyski, że obecnie niewielkie są szanse, że je przekroczą do takiego poziomu, by obejmował je nowy podatek.

Źródło: wirtualnemedia.pl