Play sfinalizował zakup udziałów Virgin Mobile Polska

412

Spółka P4, operator sieci Play i spółka zależna od Play Communications S.A., zawarła w dniu 6 sierpnia 2020 r. przyrzeczoną umowę nabycia udziałów dotyczącą nabycia wszystkich udziałów w Virgin Mobile Polska sp. z o.o. od jej wspólników i głównych inwestorów, w tym Delta Partners Emerging Markets TMT Growth Fund II L.P. oraz Dirlango Trading & Investments Limited.

Było to możliwe po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających z umowy przedwstępnej, w tym uzyskaniu zgody antymonopolowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Virgin Mobile Polska, marka obecna na rynku od 2012 roku, będzie kontynuowała swoją działalność w ramach grupy Play Communications S.A. Jest to druga rozpoznawalna międzynarodowa marka, po Red Bull MOBILE, w portfolio Play.

„Virgin Mobile jest ofertą komplementarną do oferty Play, widzimy wiele synergii które wzmocnią obie marki na poziomie ofertowym, komunikacyjnym i dystrybucyjnym. Planujemy dalej rozwijać tę markę i zwiększać jej udziały rynkowe zarówno w segmencie na kartę, jak i na abonament.” – powiedział Jean Marc Harion, CEO Play.

Zapłata za udziały VMP, a także przeniesienie ich własności nastąpiły w Dniu Zamknięcia Transakcji. Cena nabycia udziałów w Virgin Mobile Polska została ustalona na 13,4 mln EUR (59 mln PLN). Podano, że transakcja została sfinansowana ze środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla Play finansowanie zewnętrzne.