Play podpisał Przedwstępną Umowę Nabycia spółek z Grupy 3S

Zarząd Play Communications SA poinformował, że w dniu 25 czerwca 2019 r. P4 sp. z o.o. zawarła Przedwstępną Umowę Nabycia wszystkich akcji w spółce 3S S.A. z siedzibą w Katowicach i nabycia pośredniego wszystkich akcji/udziałów we wszystkich spółkach zależnych 3S. Stronami sprzedającymi są Ambrosia CEE Holding S.à r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) oraz trzej założyciele (akcjonariusze mniejszościowi). 

Całkowita wartość przedsiębiorstwa 3S i jej spółek zależnych („Grupa 3S”) wynosi 96 mln EUR (410 mln PLN), a wartość kapitałów własnych 78 mln EUR (333 mln PLN). Nabycie będzie finansowane z środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla Spółki finansowanie zewnętrzne. Podpisanie ostatecznej umowy wymaga, między innymi, zgody organu antymonopolowego.

Zgodnie z wydanym oświadczeniem: przejęcie zapewni planowane wdrożenie standardu 5G w zakresie kontroli kosztów w długim terminie, wysoką przepustowość, niską latencję oraz odpowiedni poziom jakości świadczonych usług. Transakcja jest także korzystna biorąc pod uwagę czas wdrożenia i poziom nakładów inwestycyjnych w porównaniu do scenariusza budowy własnej sieci światłowodowej od podstaw.