Platformy VoD będą przekazywać 1,5% przychodów na Polski Instytut Sztuki Filmowej

W projekcie uzupełniającym tarczę antykryzysową, przyjętym przez rząd, znalazł się zapis mówiący o przekazywaniu przez platformy VoD 1,5% swoich przychodów na Polski Instytut Sztuki Filmowej. Będzie to generowało w tym roku dla PISF ok. 15 mln zł i 20 mln rocznie.

Opłata będzie wynikała z nowelizacji ustawy o kinematografii, która zobowiąże podmioty „dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie” do zapłaty 1,5 proc.  przychodów „z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy”. Środki będę przekazywane co kwartał. Nie jest znana data wejścia nowej opłaty w życie.

Według szacunków Neftlix musiałby przekazać na PISF 6,44 mln zł, Ipla – 4,03 mln zł, Player.pl – 1,53 mln zł, Amazon Prime Video – 665,9 tys. zł, CDA – 580,9 tys. zł, Apple – 4,4 tys. zł, a pozostałe podmioty łącznie 3,45 mln zł (z czego część będzie zwolniona z opłaty: małe podmioty funkcjonujące jako mikroprzedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy) oraz te z serwisami, których liczba użytkowników w minionym roku stanowiła poniżej 1 proc. wszystkich użytkowników internetu szerokopasmowego w Polsce).

W wyniku epidemii COVID-19 platformy VoD zanotowały znaczny wzrost liczny użytkowników. Do ich ofert trafiły również wcześniej niektóre filmy i seriale. W ramach walki z kryzysem polski rząd wziął pod uwagę, że zamknięciu uległy m.in. kina, które pozbawione zostały możliwości zarabiania.

Źródło: wirtualnemedia.pl