Plan działania prezesa UKE na 2021 rok

378

Urząd Komunikacji Elekronicznej przedstawił plan działalności swojego prezesa na rok 2021.

W załączonym dokumencie czytamy, że najważniejsze cele do realizacji w roku 2021 to:

  • Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania,
  • Rozwój infrastruktury i usług,
  • Stymulowanie wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym,
  • Wspieranie budowy sieci szerokopasmowych i usprawnianie współkorzystania z infrastruktury.

Inne wskazane cele dotyczą:

  • Ochrony interesów konsumentów,
  • Udostępnienia zasobów częstotliwości z pasma 3,6 GHz na potrzeby wdrożenia nowych technologii – 5G,
  • Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku pocztowego oraz wzrost jego konkurencyjności.

Przygotowany harmonogram zawiera również najważniejsze zadania służące realizacji powyższych celów i odniesienia do innych strategicznych dokumentów.

Z dokumentem możemy zapoznać się na stronie bip.uke.gov.pl.

Źródło: bip.uke.gov.pl