PKP w Chmurze

216
unsplash

PKP Intercity podpisały list intencyjny z Operatorem Chmury Krajowej. To jeden z elementów pracy nad narzędziem informatycznym wspomagającym sprawne zarządzaniu taborem.

– Bezpieczeństwo oraz przewidywalność polskiej kolei są naszymi celami i podpisany list intencyjny pomiędzy PKP Intercity a Operatorem Chmury Krajowej to kolejny krok w tym kierunku – mówi Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Teraz przygotowany przez PKP Intercity projekt  „Wizualizacja pracy taboru” będzie realizowany we współpracy z Chmurą Krajową. Pozwoli to na opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego do tworzenia harmonogramu i wizualizacji dostępności taboru. Zoptymalizuje to jego wykorzystanie i pomoże określić potrzebę przeglądów technicznych.

– Do utrzymywania konkurencyjności wobec innych podmiotów na rynku niezbędne jest inwestowanie w nowoczesne rozwiązania i informatyzację procesów zarządzania. Cieszy nawiązanie współpracy z Chmurą Krajową, której misją jest przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki – podkreśla Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W ramach rozwijania PKP Intercity pojawiają się inwestycje w tabor. Jest to zakup wagonów, nowoczesnych lokomotyw, elektrycznych zespołów trakcyjnych czy składów piętrowych. Rozwiązania informatyczne umożliwią sprawniejsze zarządzanie posiadaną infrastrukturą oraz planowanie kolejnych zakupów.

– Opracowywane rozwiązanie informatyczne, przy wdrożeniu którego chcemy współpracować z Operatorem Chmury Krajowej, będzie bardzo użyteczne przy prognozowaniu naszych możliwości taborowych w określonym czasie – tłumaczy Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

W ten sposób nowoczesna technologia wspomaga zarządzanie, a PKP Intercity pokazuje innym przewoźnikom, jak z tego korzystać.

– Biorąc pod uwagę skalę planowanych inwestycji w nowoczesny tabor widzimy olbrzymi potencjał do realizacji kolejnych wspólnych projektów – mówi Dariusz Śliwowski, wiceprezes Operatora Chmury Krajowej.

Źródło: www.intercity.pl