PKE: Nowa treść projektu

553

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana nowa treść ustawy prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy ją wprowadzającej.

Zdaniem przedstawicieli kancelarii itB Legal najważniejsze zmiany dla ISP to:

  1. obowiązki związane z bezpieczeństwem sieci i usług zostaną przeniesione do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej wejdą w skład podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
  2. odpłatność za dostęp do wewnątrzbudynkowej infrastruktury technicznej ma być
    uzależniona od tego, czy działalność telekomunikacyjna jest przeważającym
    przedmiotem działalności właściciela infrastruktury;
  3. umowy o świadczenie usług zawarte z konsumentami na okres dłuższy niż 24 miesiące nie ulegną skróceniu.

Nie są to jedyne zmiany jakie nastąpiły względem projektu z 29 lipca. Nie są też ostatnie. Prace nad ustawą trwają i nadal nie wiadomo kiedy wejdzie w życie. Przepisy są obecnie weryfikowane przez Komitet do Spraw Europejskich.

Pełna zaktualizowana treść projektu ustawy prawo komunikacji elektronicznej i ustawy ją wprowadzającej:
PKE:
https://legislacja.gov.pl/docs//2/12336501/12703267/12703268/dokument491115.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs//2/12336502/12703325/12703326/dokument491135.pdf