PIKE – dzień drugi

I już za nami konferencja Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „Nowy Świat – Nowe Wyzwania”. Dzisiejszy dzień upłynął pod znakiem debat i ważnych pytań o przyszłość branży.

Konferencję rozpoczęło śniadanie liderów telekomunikacji. Panel na temat: Jak konkurować i wspólnie budować infrastrukturę szerokopasmową dla technologii 5G? prowadził Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Digital Poland. W dyskusji wzięli udział Wojciech Rosiak, dyrektor Departamentu Regulacji, P4, Andrzej Abramczuk, prezes zarządu Netii, Tomasz Żurański, prezes zarządu Vectry, Robert Redeleanu, prezes zarządu UPC, Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery oraz Tonny Bao, prezes zarządu Huawei.

Rozmówcy byli zgodni, że potrzebne są zmiany u regulatora. Podczas panelu wspominano kwestię przejęcia sieci Multimedia Polska przez Vectrę. Tomasz Żurański podkreślił, że proces trwał zbyt długo. Jeden prezes zaczynał proces przejęcia, a dopiero drugi mógł cieszyć się z pozytywnego finału, dlatego jego zdaniem regulatorzy powinnni być bardziej liberalni. Podczas rozmowy podkreślono, że w dobie popularności platform streamingowych telewizja powinna stworzyć lokalną, wartościową treść, ponieważ takie są oczekiwania klientów. Lokalne treści są bowiem lepsze dla rynku i powodują wzrost wartości. Zauważono też, że poza POPC wciąż ok. 5 mln gospodarstw nie korzysta z szybkiego internetu.

Następnie Marcin Grabowski, przewodniczący Rady Metodologicznej ds. RPD z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Włodzimierz Zieliński, prezes zarządu Fundacji PIKSEL przedstawili nowatorską metodę, która może zmienić biznes reklamowy. Marcin Grabowski przedstawił strategię wykorzystania RPD w aspekcie budowy zbiorów danych dla open & paid RPD data.

Jeśli chodzi o prace bazodanowe to powstanie: klaster, który umożliwi przetwarzanie 20 mld komunikatorów z danymi RPD (satelita i operatorzy kablowi), dedykowana chmura z ponad 300 kontenerami oraz farma przeliczeniowa, która przeliczać będzie w czasie rzeczywistym serwery wyposażone w karty GPV. Architektura systemu oparta zostanie na mikroserwisach (skalowalność oraz iteracyjno-przyrostowe implementowanie usług).

Powołana zostanie do istnienia platforma transakcyjna DAI. Przy założeniu, że reklamy będą kupowane przez DAI to zakup środków reklamowych może wynieść ok. 1,4 mld zł. Mając zaś na uwadze, że reklamy DAI przez swoje profilowanie będą droższe o 30 proc. wartości – to rynek reklamowy może wynieść ok. 1,87 mld zł.

Kolejnym punktem konferencji był panel pt. „Co oglądamy i czego słuchamy badania pomiaru oglądalności. Czy jest możliwy konsensus na rynku badań mediów?”. Moderatorem był Paweł Gala z domu mediowego Wavemaker Polska. W panelu wzięli udział Mirosław Kalinowski z Telemetrii i KRRiT, Wojciech Pawlak, dyrektor ds. strategii i informacji w NASK-u, Marcin Pery, prezes zarządu Gemius, Agnieszka Gosiewska, dyrektor zarządzająca Nielsen, Paweł Tyszkiewicz, dyrektor Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Iwona Matysiak, dyrektor działu badań i analiz, TIME, Marcin Wiśniewski z biura reklamy TVP i Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów – MOC TV, a także Paweł Laskowski prezes zarządu firmy Polskie Badania Internetu.

Podczas dyskusji zastanawiano się m.in., które media powinny być w centrum uwagi, a które na peryferiach. Mirosław Kalinowski z Telemetrii podzielił się z zebranymi uwagą, że firma, którą reprezentuje zaczęła pracę nad badaniem telewizji, radia, a dopiero potem dołączył internet. Wskazywał, że wciąż istnieje rozdźwięk pomiędzy światem internetu i tv, podkreślił, że żadna metoda w pełni nie opisuje w pełni konsumpcji mediów, dlatego tak ważne jest zaufanie do metod, które stosuje dana firma badawcza.


– Najważniejsza jest dyskusja i porozumienie pomiędzy nami i konsensus – dodał Paweł Laskowski, prezes zarządu firmy Polskie Badania Internetu. Podczas panelu zastanawiano się także, czy może powstać złoty gral. Czy możliwe jest, żeby do badania konsumpcji mediów dodać badania zakupowe. – To nie jest pieśń przyszłości – zauważyła Agnieszka Gosiewska z Nielsen. – Nielsen ma takie rozwiązanie. Łączymy badania zakupowe z konsumpcją mediów.

Kolejnym prelegentem był Jakub Woźny, partner w Kancelarii Media, który przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in. projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. Najważniejsze zagadnienia, które mają ulec to: klauzula modyfikacyjna, przenośność internetu, dokumentacja abonencka czy naliczanie ulg. Wciąż nie wiadomo, kiedy PKE wejdzie w życie. Oficjalnie ma obowiązywać od 21 grudnia, a operatorzy otrzymają 2 miesiące na dostosowanie się do zmian. Środowisko liczy jednak, że w ostatecznej wersji będzie to 6 lub 9 miesięcy.

Podczas zaś Miniforum Telewizji Lokalnych poruszono kwestię roli nadawców lokalnych w czasach pandemii. Panel poprowadziła Ewa Michalska z Fundacji PIKSEL, a panelistami byli: Jerzy Straszewski, prezes zarządu PIKE, Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT oraz Juliusz Marek, prezes zarządu Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

Podczas panelu podkreślono, że w Polsce wydano 190 koncesji lokalnych, z czego połowa telewizji działa. Juliusz Marek zauważył, że żadna z telewizji lokalnych podczas pandemii nie wyłączyła sygnału, wszyscy nadawali, jakość programów z racji kwarantanny zeszła na dalszy plan. Potem, gdy dzieci przeszły na naukę zdalną telewizje uruchomiły zajęcia sportowe czy powtórki do matury. Obniżono też ceny reklam do symbolicznych kwot. Telewizje lokalne pokazały swoją misyjność w czasach pandemii.

Jerzy Straszewski prezes zarządu, PIKE poinformował, że coraz bliżej jest do uruchomienia fundacji Fundusz Telewizji Lokalnych. Od kilku lat toczą się rozmowy na ten temat. 5 marca 2020 r. został przyjęty statut fundacji. Gdyby nie COVID-19 już moglibyśmy ogłosić sukces, a tak trzeba jeszcze chwilę poczekać.

Zwieńczeniem konferencji było rozstrzygnięcie Konkursu Programów Telewizji Lokalnych „To nas dotyczy”