Pierwsze wyniki konkursu 1.1. POPC

507

Zakończyła się weryfikacja wniosków przedsiębiorców o wsparcie budowy sieci internetu z funduszy UE. Są pierwsi beneficjenci. Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało pierwszą listę projektów, które otrzymają wsparcie z programu operacyjnego „Polska cyfrowa” na budowę dostępowych sieci szerokopasmowego internetu o prędkości minimum 30 Mb/s. Na razie jest to bardzo krótka lista. Do zamknięcia wczorajszego wydania „Rzeczpospolitej” znalazło się na niej tylko pięć projektów, z których dwa to projekty Orange Polska.
Lista: Wyniki
Źródło: „Rzeczpospolita”