Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa w sprawie cyberataków na Albanię

16

Janusz Cieszyński, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, wydał oświadczenie w związku ze zmasowanymi cyberatakami na Albanię. Zapewnił o pełnym wsparciu także w odbudowie środowiska odpornego na kolejne takie ataki.

Polska, jako państwo przewodniczące Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), potępia wszelkie formy szkodliwych działań w cyberprzestrzeni, których celem jest destabilizacja administracji publicznej i życia społecznego. Jest to niedopuszczalne w świetle prawa międzynarodowego, uzgodnionych norm zachowania państw, zatwierdzonych przez wszystkie państwa członkowskie ONZ i stoi w sprzeczności z obecnymi procesami w międzynarodowych debatach na temat odpowiedzialnego zachowania się w cyberprzestrzeni. W tym kontekście, jesteśmy również głęboko zaniepokojeni niedawną serią szkodliwych działań w cyberprzestrzeni wymierzonych w szereg państw OBWE w regionie Bałkanów, w tym m.in. Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę oraz Słowenię. – napisał w oświadczeniu Janusz Cieszyński.

Atak na Albanie został przeprowadzony w sposób najbardziej dotkliwie uderzający w infrastrukturę krytyczną, usługi rządowe, co przekłada się na sytuację społeczno-gospodarczą Albanii. Jednak incydent wpłynął również negatywnie na życie zwykłych ludzi mieszkających w Albanii.

Polska, wraz z partnerami z Unii Europejskiej i NATO, oferuje Albanii wsparcie w budowaniu bardziej odpornego środowiska na zagrożenia cybernetyczne – zapewnia w oświadczeniu Janusz Cieszyński.

Źródło: gov.pl