Pasmo „bloku 0” dla lokalnych operatorów?

152

Związek Cyfrowa Polska zaapelował do UKE o jak najszybsze udostępnienie pasma 5G w „bloku 0” niezależnie od aukcji 5G. Zdaniem Związku prywatne sieci 5G są szansą na wyeliminowanie w Polsce białych plam.

„Blok 0” to pasmo 5G o szerokości 70 MHz z zakresu 3410-3480 MHz. UKE planuje je wydzielić dla lokalnych i prywatnych sieci. Związek Polska Cyfrowa jest zdania, że możliwość korzystania z wspomnianego pasma powinna być dostępna już – niezależnie od prac nad aukcją 5G dla ogólnokrajowych operatorów.

Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, argumentuje ten fakt tym, że podobne rozwiązania stosowane są m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Pierwszeństwo rezerwacji 5G w „bloku 0” powinny mieć podmioty regionalne i lokalne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz prywatni przedsiębiorcy.

Proponowane rozwiązanie mogłoby zapewnić pokrycie całego terytorium Polski szybką siecią internetową. Optymalizację budowy lokalnych sieci zapewniłaby natomiast możliwość rezerwacji na zasadach współużytkowania, by z danego pasma mógł korzystać więcej niż jeden podmiot. Dozwolona powinna być też poddzierżawa częstotliwości.

Źródło: telepolis.pl