TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

PARP ma 4,2 mld euro z Funduszy Europejskich do rozdania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację naborów z programów Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Z konkursów przez nią organizowanych mogą korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz ośrodki innowacji. Jest o co się starać, bo PARP ma 4,2 mld euro do rozdania.

W ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 realizowany jest chociażby program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Jego łączny budżet wynosi 7,9 mld euro, ale sama PARP ma 2,82 mld euro z tego do rozdania.

Cele FENG to:
– zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
– wzrost konkurencyjności MŚP,
– rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji,
– rozwinięcie umiejętności na rzecz transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości,
– transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

Projekty z naborem jeszcze w grudniu 2023  

19 grudnia 2023 r. jest terminem końca dwóch naborów organizowanych przez PARP.

Pierwszym z nich jest konkurs na operatora programu „Laboratorium Innowatora”. Skierowany jest do podmiotów, które działają na rzecz innowacyjności. Mogą to być:
– centra innowacji,
– centra transferu technologii,
– parki technologiczne,
– inkubatory.

Mają one realizować programy wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów. Budżet konkursu to 14 mln zł z FENG. Zwycięzcy będą realizować autorskie programy mentoringowe zapewniające wsparcie innowatorom chcącym chociażby założyć startup.

Również do 19 grudnia 2023 r. trwa nabór w programie Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Polski Wschodniej. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu wynosi niemalże 83 tys. zł.

Kolejne nabory w 2024 roku

Chociaż w tym roku trzeba się spieszyć, by wziąć jeszcze udział w projektach PARP, to planowane są kolejne programy w roku 2024. Taki przykładem jest konkurs „Granty na eurogranty”. Jego celem jest wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych. Ma się to odbywać przez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską.

Pierwsza połowa 2024 r. to także uruchomienie kolejnych naborów „Ścieżki SMART”. W tym konkursie mogą uczestniczyć pojedyncze MŚP oraz konsorcja. Działania projektowe będą wspierać kompleksowe projekty z zakresu:
– prac badawczo-rozwojowych,
– wdrożeń  innowacji,
– rozwoju infrastruktury B+R,
– internacjonalizacji,
– rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem,
– cyfryzacji,
– zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Na wsparcie z programu FENG będą mogli liczyć również ośrodki innowacji oraz klastry. Do nich skierowany jest konkurs „Rozwój oferty OI dla firm”. Będzie wspierał ośrodki innowacji o określonych specjalizacjach.

Konkurs „Rozwój oferty klastrów dla firm” to wsparcie w zakresie zwiększania profesjonalizacji działalności koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych. Ma na celu rozwój innowacyjnej oferty usługowej dla firm w zakresie B+R+I.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: parp.gov.pl, se.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...