Parlament Europejski zabrał głos w sprawie ograniczeń terytorialnych

387

Parlament Europejski przyjął rezolucję, która dotyczyła między innymi ograniczeń terytorialnych w ramach e-usług. Blokada dostępu on-line konsumentów do towarów i usług na podstawie ich adresu IP, adresu pocztowego lub kraju wydania kart kredytowych jest nieuzasadniona i musi się skończyć, mówi Parlament w rezolucji przyjętej we wtorek, 19 stycznia 2016 roku. Posłowie chcą, aby Europa otworzyła się na możliwości, jakie dają nowe technologie: Big Data, cloud computing, Internet Rzeczy, drukowanie 3D.

Zalecenia Parlamentu na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego zostały zatwierdzone przez 551 europosłów, przeciwko było 88, a 39 wstrzymało się od głosu. Projekt rezolucji jest reakcją Parlamentu Europejskiego na ogłoszoną wcześniej przez Komisje Europejską strategię jednolitego rynku cyfrowego. Posłowie chcę wprowadzić następujące propozycje:
1. koniec nieuzasadnionego blokowania praktyk, tak aby poprawić dostęp konsumentów UE do towarów i usług. Posłowie z zadowoleniem przyjmują wniosek w sprawie transgranicznego przenoszenia usług treści online, jako pierwszy krok w tym kierunku;
2. zapewnienia równorzędnej i przyszłościowej ochrony konsumentów, niezależnie od tego, czy treści cyfrowe nabywane są online lub offline;
3. znalezienia innowacyjnego rozwiązania na dostawę przesyłek transgranicznych w celu poprawy usług i niższych kosztów;
4. przegląd dyrektywy w sprawie prywatności i łączności elektronicznej w celu zapewnienia zgodności jej postanowień z nowymi unijnymi zasadami ochrony danych.
Parlament jest zaniepokojony zróżnicowanym w Unii Europejskiej podejściem do tzw. gospodarki współdzielonej, która oferuje nowe modele biznesowe dla sprzedaży towarów i usług w Internecie (na przykład, Uber, eBay lub Airbnb). Posłowie zwracają się do Komisji, aby oceniła potrzebę ochrony konsumentów w gospodarce, gdzie potrzebne jest wyjaśnienie, w celu zapewnienia adekwatności przepisów konsumenckich w sferze cyfrowej.
Inne tematy poruszone w uchwale obejmują prawa autorskie, telekomunikację, podatek VAT, media audiowizuale, e-umiejętności, e-administrację i prawa pracownicze.
Źródło: Parlament Europejski