Państwa członkowskie poproszą o nowe przepisy dotyczące przechowywania danych w UE

366

 
Kilka państw członkowskich UE chce uwzględnić nowe zasady umożliwiające przechowywanie danych w projekcie ustawy o prywatności.
Zwrócono się do dyplomatów z krajów Unii Europejskiej, aby ustalić, czy chcą przedstawić założenia zasad przechowywania danych przed spotkaniem, aby móc jesienią omówić projekt ePrywatności.
Estonia, która przewodzi debacie na temat prawodawstwa UE do końca bieżącego roku, po spotkaniu w lipcu zwróciła się do delegacji krajowych, czy chcą dodać nowe przepisy do projektu ustawy, dotyczące wymagania od spółek telekomunikacyjnych przechowywania danych osobowych konsumentów przez określony czas.
Ministrowie sprawiedliwości z krajów UE zgodzili się, że „powinni zbadać wszystkie opcje legislacyjne i nielegislacyjne, aby rozwiązać problem związany z przechowywaniem danych, w tym w kontekście proponowanego rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej„.
Politycy z Estonii zwrócili się do krajowych dyplomatów, czy zapisy ustawy mają umożliwiać dostęp do większej ilości danych, niż wynika to z obecnych zapisów.
Niektóre kraje chcą nowych zapisów gwarantujących, że dane mogą przechowywać dane przez maksymalną liczbę lat, co według nich, ma wspomóc służby i policję w ściganiu przestępstw.
[źródło: http://www.euractiv.com]