Otwarcie ofert dot. przetargu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

410
Light beams, super fast light trails.

 
Przedmiotem przetargu NASk jest dostawa łączy transmisji danych na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach dwóch postępowań: dla szkół na obszarach realizacji projektów dotowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, drugie – szkoły poza nimi (obszarach POPC wymagana jest instalacja urządzeń abonenckich oraz WiFi). Pisaliśmy o tym tutaj.
NASK w dniu dzisiejszym otworzył nadesłane oferty, złożone przez 14 podmiotów. Wiele wskazuje, że największym beneficjentem będzie Projekt MDO, czyli podmiot związany ze Stowarzyszeniem E-Południe (operator węzła EPIX).
W przypadku ofert na obszarach POPC: najwięcej bo 24 oferty złożyła Nextera, Orange – 5, Inea – 4, a Toya i Asta-NET po 1.
Oferty poza obszarami POPC przedstawiają się następująco: Projekt MDO – 26, Inea – 13, Orange – 10, Toya – 7, Netia – 2 etc.
Całość do wglądu na stronie BIP: https://bip.nask.pl/download/2/338/informacjazotwarciaofert
Stowarzyszenie e-Południe startowało na 26 paczek – szanse ma w 15. Najwięksi wygrani: Toya – 7 obszarów, OPL – 8 obszarów, Inea – 13 obszarów, a my MDO – 15 obszarów.
Koniec końców, przetarg nie okazał się faworyzować OPL (OPL nie startowali wszędzie). Dane obszarów, którymi może się pochwalić MDO: 623 szkoły – dla MiŚOT z tytułu abonamentów: 8 148 840 Dla MiŚOT z tytułu podłączeń: 247 954.
Omawiane postępowanie obejmuje na razie ok. 25 proc. placówek edukacyjnych objętych projektem OSE. NASK będzie sukcesywnie ogłaszała kolejne postępowania na transmisje danych dla tego projektu.