Ostrzeżenie przed uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych w internecie

110

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przypominają, że udział w zagranicznej grze hazardowej lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny. Żeby tego uniknąć warto zapoznać się z wykazem legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.

Nielegalne są także strony internetowe wykorzystujące w nazwie nazwę domeny wpisanej do Rejestru. Są to tzw. domeny klony. Dlatego uważnie należy sprawdzać adresy stron.

Również nielegalne są strony posługujące się zagranicznymi licencjami i zezwoleniami na urządzanie gier hazardowych. Przepisy obowiązujące poza Polską nie są tożsame z przepisami naszego kraju.

Legalną organizacja gier hazardowych w internecie (z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych) objęto monopolem państwa. Wykonuje go Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Wykaz stron internetowych z nielegalnymi grami hazardowymi znajduje się na stronie hazard.mf.gov.pl, na której prowadzony jest Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą.

Lista legalnych domen internetowych dostępna na stronie:https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/zaklady-wzajemne-i-gry-hazardowe-przez-internet/

Źródło: gov.pl