Orange Polska otrzyma zwrot kosztów z 2010 roku

3028

 

Orange Polska będzie uprawniona do zwrotu strat poniesionych w wyniku świadczenia usług powszechnych w 2010 r. w wysokości 12,47 mln zł, zgodnie z decyzją UKE. Decyzja została wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jak nakazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po odmowie przyznania zwrotu na podstawie pierwotnej decyzji UKE w 2012 roku.

Zgodnie z nową decyzją po ponownym rozpatrzeniu sprawy Orange Polska ma prawo do zwrotu straty z tytułu usług świadczonych w ramach usługi standardowej, w tym dostarczania informacji o numerach telefonów i dostarczania list subskrybentów na rok 2010. Natomiast UKE odmówił zwrotu kosztów następujących usług objętych usługą standardową świadczoną przez Orange:

  • usługi połączeń dla pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta, z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług;
  • usługi utrzymania linii abonenckiej z siecią kończącą się w głównej lokalizacji gotowej do świadczenia usług telekomunikacyjnych;
  • usługi połączeń krajowych i międzynarodowych, w tym sieci telefonii komórkowej, obejmujące również transmisję faksów i transmisji danych, w tym połączenia z Internetem

UKE wydało decyzję po przeanalizowaniu interpretacji terminu „uzasadnione obciążenie” wynikającego z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-222/08, ponieważ UKE był zobowiązany do wykonania na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W szczególności UKE wziął pod uwagę sytuację gospodarczą i finansową Orange Polska, a także udział w rynku telekomunikacyjnym w 2010 r. Analiza wykazała, że ​​Orange będzie uprawniony do zwrotu części usług objętych usługą standardową, z tytułu znacznego kosztu świadczenia danej usługi i brak charakteru handlowego, co w konsekwencji stanowi nieuzasadnione obciążenie dla Orange. Nie dotyczyło to pozostałego zakresu usług, ponieważ usługi te były świadczone w ramach zwykłej działalności gospodarczej.