Opóźnienia w wynikach nowego badania polskiego internetu

395

Publikacja pierwszych wyników nowego badania polskiego internetu została przesunięta na czas nieokreślony. Projekt Planet PBI/GfK zastąpił z początkiem 2016 roku realizowany do tej pory Megapanel PBI/Gemius.

Początkowo planowano, że pierwsze wyniki ze stycznia tego roku zostaną udostępnione w drugim tygodniu lutego. Nowy termin publikacji nie jest jeszcze znany. Wyniki mają być podawane z całych miesięcy, ale także z konkretnych tygodni oraz dni. Ostateczne wyniki z grudnia poprzedniego roku udostępnione zostały pod koniec stycznia.
Opóźnienie ma wiązać się z tym, że GfK i BPI dały sobie dodatkowy czas na to, aby dokładniej zapoznać się z nadesłanymi informacjami.
Źródła: Wirtualne Media