Opłaty za zajęcie pasa drogowego – publikacje Ministerstwa Cyfryzacji

461
Kiev, Ukraine - October 17, 2012 - A logotype collection of well-known social media brand's printed on paper. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Vimeo, Flickr, Myspace, Tumblr, Livejournal, Foursquare and more other logos.

 
Dla inwestycji telekomunikacyjnych dziś najważniejszym problemem jest wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg samorządowych oraz niepewność inwestycyjna związana z ich ewentualnym podnoszeniem przez organy stanowiące JST. Rolą samorządu, jako gospodarza terenu, powinno być takie ustalanie stawek, aby zachęcić do budowy lub rozbudowy infrastruktury. Obniżanie opłat za zajęcie pasa drogowego jest swoistą „zachętą inwestycyjną” i samo w sobie może zdecydować o zrealizowaniu lub zaprzestaniu inwestycji.
Na niektórych obszarach opłaty za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogi mogą stanowić nawet 60% kosztów utrzymania sieci. Niestety takie opłaty za użytkowanie pasa drogowego skutecznie hamują rozwój rynku telekomunikacyjnego.
Zgodnie z opublikowanymi od czerwca 2016 r. do połowy lutego 2017 r. w wojewódzkich dziennikach urzędowych uchwałami 32 samorządy podniosły roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponieważ wiele szkół wciąż nie posiada dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, brak działań samorządów w zakresie obniżania opłat za zajęcie pasa drogowego odsuwa w czasie niezbędne inwestycje, a przez to szanse szkół na wcześniejsze dołączenie do sieci OSE.
Najbliższe lata skupią się na realizacji tych projektów oraz tworzeniu i udostępnianiu usług opartych na nowoczesnych sieciach szerokopasmowych, tak aby wszyscy mogli skorzystać z tych usług i aby te usługi opłacało się wdrożyć.
Poniżej dwa dokumenty przygotowane przez MC i dotyczące tej tematyki:
https://mc.gov.pl/files/oplaty_za_zajecie_pasa_drogowego_w_inwestycjach_telekomunikacyjnych.pdf
https://mc.gov.pl/files/stawki_oplat_za_zajecie_pasa_drogowego_-_samorzady_-_zestawienie.ods