TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Operatorzy powinni reklamować swoje światłowody

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeanalizował projekty realizowane w ramach I osi POPC. Chociaż internet światłowodowy, który jest dzięki nim dostępny, jest konkurencyjny cenowo, to wciąż za mało osób jest nim zainteresowanych. Niektórzy nie wiedza, że mogliby z tej oferty skorzystać.

Projekt „Wsparcie specjalistyczne UKE dla I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014-2020, już się zakończył. UKE wyznaczało w nim punkty adresowe identyfikowane jako „białe plamy”.

– Zgodnie z przyjętą metodologią były to adresy, dla których nie istnieje sieć NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s  do użytkownika końcowego i najprawdopodobniej nie powstanie ona na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat. Przed ogłoszeniem każdego z konkursów, w drodze otwartych konsultacji społecznych, weryfikacji poddawano planowane dla tych punktów adresowych inwestycje komercyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych –  wyjaśnia Patrycja Rola, naczelniczka Departamentu Strategii i Analiz UKE.

Teraz czas na podsumowanie projektu i wyciągnięcie wniosków z tego, co wiemy na temat powstałego w jego ramach internetu światłowodowego.

Raport z realizacji inwestycji pokazuje sytuację internetu światłowodowego w Polsce

Odsetek gospodarstw domowych, które korzystają ze światłowodowego internetu waha się w granicach 10 punktów procentowych i jest uzależniony od obszaru konkursu. W obszarze konkursu III jest to 36,1 proc., natomiast w obszarze II jest to 46,2 proc. Wynika to w wielu wypadkach z tego, że osoby te korzystają z łącza szerokopasmowego od operatora telefonii stacjonarnej i nie widza potrzeby zmiany tego stanu.

73,2 proc. osób, które zdecydowało się na internet światłowodowy deklaruje poprawę komfortu korzystania z sieci po tej decyzji. Podstawowym argumentem za zmiana było zwiększenie prędkości posiadanego łącza internetowego. Nie bez znaczenia są też stabilność i niska awaryjność łącza.

Ile kosztuje światłowód?

Średnia cena internetu światłowodowego oferowanego klientom to 73,42 zł. Połowa ofert nie przekroczyła kwoty 70 zł. Znaczące różnice w cenie finalnej widać w zależności od obszaru konkursu. Na obszarze konkursu I ceny są wyższe niż na obszarach II i III.

Internet światłowodowy oferowany najtaniej jest za 30 zł miesięcznie. Najdroższa oferta to 232 zł. Spadają opłaty wstępne, a opłaty miesięczne podnoszone są o niewielkie kwoty w stosunku do ogólnego wzrostu cen. Sprawia to, że światłowód jest coraz bardziej atrakcyjny cenowo.

Jednak nadal klienci, którzy nie decydują się na podłączenie do sieci światłowodowej twierdzą, że powodem jest wysoki koszt miesięczny usługi. Wskazuje na to ponad 40 proc. z nich. Podnoszony jest również argument opłaty wstępnej. Oczekiwania klientów w tej kwestii pokazują, że należałoby obniżyć opłaty miesięczne o średnio 20 zł, a wstępne o 86 zł. Jednak przy niewysokich już na wstępie opłatach w ofercie operatorów telekomunikacyjnych dalsze obniżki nie są realne z jego punktu widzenia i opłacalności utrzymania sieci.

Dlaczego klienci nie decydują się na światłowód?

Chociaż cena jest jednym z najczęściej pojawiających się argumentów związanych z brakiem decyzji o przejściu na światłowód, to pojawiają się tez inne. Bardzo często na przeszkodzie stoi obowiązująca umowa z innym operatorem. Taka odpowiedź pojawia się w 38,6 proc. przypadków.

Istnieje też problem w świadomości o możliwości przyłączenia gospodarstwa domowego do sieci światłowodowej. Pomimo rozwoju projektów i tego, że temat białych plam i światłowodowego internetu wydaje się pojawiać bardzo często także w mediach, to świadomość ta spadła w porównaniu z 2021 r. o 12 p.proc. Tylko 58,2 proc. mieszkających w zasięgu światłowodu wybudowanego w ramach POPC słyszała o tym, że ma możliwość podłączenia się do tego internetu.

– Biorąc powyższe pod uwagę wraz z faktem, że aż 90,2 proc. użytkowników stacjonarnego nie-światłowodowego internetu jest zadowolona z obecnego operatora – nie należy się spodziewać gwałtownego wzrostu odsetka gospodarstw podłączonych do internetu światłowodowego w najbliższym czasie. Dużą rolę mogą odegrać tutaj operatorzy sieci dostępowych, informując o tym, że w danej lokalizacji dostępna jest oferta szybkiego internetu światłowodowego, jak i o wszelkich korzyściach wynikających z dostępu do takiego łącza i jego przewagach – zachęca operatorów do podjęcia działań informacyjno – marketingowych Patrycja Rola.

Źródło: UKE

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...