Operatorzy już szykują się na 5G

360
Kiev, Ukraine - October 17, 2012 - A logotype collection of well-known social media brand's printed on paper. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Vimeo, Flickr, Myspace, Tumblr, Livejournal, Foursquare and more other logos.

Z informacji podanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że chociaż technologia 5G nie ma jeszcze standardu, to operatorzy i producenci infrastruktury oraz urządzeń dla konsumentów już przygotowują się do jej wprowadzenia. Zdaniem ekspertów proces standaryzacji zakończy się w 2018 roku, a dwa lata później pojawią się pierwsze wdrożenia.
Częstotliwości, które będą wykorzystywane w sieciach 5G, to jedno z najważniejszych zagadnień dla operatorów. Zapadły ustalenia mówiące, że wykorzystywane będą pasma do 100 GHz, a obecnie trwają już testy w pasmach 10 GHz, 30 GHz, a nawet 60 GHz. Z drugiej strony najwyższe pasmo, na którym w Polsce operuje na rynku masowym sieć, to w tym momencie 2,6 GHz, a operatorzy nie wiedzą jeszcze, które częstotliwości będą wykorzystywane w Europie.
Orange Polska podaje, że pierwsze implementacje sieci 5G będą działały w ścisłej kooperacji z sieciami 4G LTE, na podobnej zasadzie, na której dziś działa agregacja pasm nośnych. Jednak proces wdrażania 5G będzie bez wątpienia bardziej płynny i mniej odczuwalny przez użytkowników sieci, niż skokowe przejście z 3G na 4G LTE.
Źródło: „Rzeczpospolita”, www.telko.in