Operatorze, weź udział w ważnym wysłuchaniu publicznym! [AKTUALIZACJA]

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zdecydowała o konieczności odbycia publicznego wysłuchania dotyczącego dwóch waznych dla branży ustaw. Nie ulega wątpliwości, że mali i średni operatorzy telekomunikacyjni powinni przedstawić swoje argumenty. Trzeba jednak pospieszyć się, czasu na zgłoszenie udziału nie zostało wiele.

Projekty ustaw o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz o ochronie małoletnich przed pornografią budzą ogromne kontrowersje i nakładają niejasne obowiązki na operatorów telekomunikacyjnych. Wprowadzają kolejne serie raportowania, a takze rygor finansowy. Tym samym otwierają rynek dla dużych telekomów. Od samego początku wyrażany jest sprzeciw środowiska małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych w sprawie niektórych zapisów tych ustaw. 

Obecnie rząd mówi branży – sprawdzam. Ze strony Sejmu RP wyczytamy, że na wysłuchanie publiczne w sprawie KSC zarejestrowało się dwadzieścia osób, a na to związane z ustawą o ochronie małoletnich osiem. Jeśli tak zostanie, może to być wykorzystane w przestrzeni publicznej jako argument dyskredytujący głos małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych podważający wagę argumentów i wskazujący na brak zainteresowania, gdy możliwe jest wyrażenie zdania środowiska. 

Samo zgłoszenie do wysłuchania publicznego niczym nie grozi i nic nie kosztuje. Wystarczy wypełnić krótki wniosek przez osoby reprezentujące firmę oraz dołączyć aktualny KRS lub CEIDG. Najważniejszy imperatyw to frekwencja. Samo złożenie wniosku nie obliguje do stawienia się w Sejmie na wysłuchaniu. Argumenty można przedstawić na piśmie. 

Na czym operatorom powinno przede wszystkim zależeć? 

W pierwszej kolejności na złożeniu wniosków do Kancelarii Sejmu. Obwieszczenie niestety nie przewiduje drogi elektronicznej. Należy zastosować się do instrukcji z linku poniżej.

[AKTUALIZACJA] Zgłoszenia były przyjmowane do 1 września.

Osoby, które dokonały zgłoszeń proszone są o wysłanie maila na adres pełnomocnika ds. bezpieczeństwa Grupy MiŚOT Marcina Zemły (marcin.zemla@misot.pl) w sprawie pomocy w przygotowaniu wystąpienia, które trzeba złożyć do Kancelarii Sejmu z datą wpływu przed 11 września 2023 r. Wystąpienia zostaną zgodnie z przepisami dołączone do protokołu, pozostawiając ślad sprzeciwu małych i średnich operatorów. 

Formalności nie takie straszne

Wysłuchanie publiczne związane z KSC odbędzie się 11 września, a ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie opiniowana będzie dzień później.

Szczegółowe informacje o wysłuchaniu publicznym tych ustaw: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/page.xsp/inf_wys_pub

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa Grupy MiŚOT Marcin Zemła zapowiedział, że służy pomocą osobom, które będą chciały zgłosić wzięcie udziału w wysłuchaniu, skorzystać z już przygotowanych argumentów środowiska lub przygotować własne wystąpienia. Sam fakt zgłoszenia nawet bez wystąpienia jest dla administracji ważnym sygnałem. Przewidziano też możliwość złożenia wystąpienia w formie nagrania lub w formie pisemnej.

Na adres mailowy pełnomocnika ds. bezpieczeństwa można napisać w przypadku problemów z wnioskiem, poinformować, że wniosek został złożony lub zasygnalizować chęć zabrania głosu. Pełnomocnik wesprze przygotowanie lub przedstawi opinię w odniesieniu do już przygotowanego wystąpienia. 

Kontakt w powyższych sprawach: 

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Grupy MiŚOT

Marcin Zemła – marcin.zemla@misot.pl

Zobacz też: