TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Operatorze, szykuj się do raportowania. PIT 2024

Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina o konieczności przekazania danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Operatorzy powinni poznać terminy, w których mają obowiązek raportować dane do Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT).

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są do przekazania danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Wynika to z art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wraz z telekomami takie obowiązki mają także:
– jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność w zakresie telekomunikacji,
– jednostki organizacyjne, którym jednostka samorządu terytorialnego powierzyła prowadzenie działalności telekomunikacyjnej,
– podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej,
– państwowe jednostki organizacyjne.

Szczegółowy zakres danych przekazywanych do Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT) znalazł się w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Jakie dane i do kiedy raportujemy do PIT

Nawet jeśli dany podmiot na dzień 31 grudnia 2023 r.:
– nie posiadał infrastruktury telekomunikacyjnej,
– nie posiadał publicznych sieci telekomunikacyjnych,
– nie posiadał budynków umożliwiających kolokację
– nie świadczył usług telefonicznych,
– nie świadczył usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu,
– nie świadczył usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych
 nadal ma obowiązek przekazać Prezesowi UKE oświadczenie w tym zakresie.

Z takiego obowiązku zwalnia jedynie nieposiadania żadnych informacji ze wskazanego powyżej zakresu.

W Systemie Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji należy przekazać następujące dane:
– o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej,
– o publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
– o przebiegu światłowodowych linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu,
– dotyczące posiadanych w postaci elektronicznej informacji o przebiegu innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego internetu.

Dane należy przekazać w następujących terminach:
do 28 lutego 2024 r. – dane za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2023 roku,
do 31 sierpnia 2024 r.– dane za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Do 31 marca 2024 r. zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2023 r. należy przekazać:
– dane o budynkach umożliwiających kolokację,
– dane o świadczonych usługach telefonicznych,
– dane o usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu,
– dane o usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych,
– oświadczenia o nieposiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej i nieświadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Zgłaszanie problemów z PIT

W razie wątpliwości dotyczących zakresu przekazywanych danych, sposobów ich przekazywania oraz w poszukiwaniu informacji dotyczące dostępu do Systemu PIT odpowiedzi szukać należy w zakładce „Pomoc”.

Jeśli pojawią się problemy przy przekazywaniu danych (także z dostępem do PIT), należy zgłaszać je na adres: pit@uke.gov.pl .

W zgłoszeniu można wybrać jeden z tematów:
– dostęp do systemu/logowanie,
– problemy techniczne,
– zakres zbieranych danych,
– przygotowanie danych,
– import danych,
– oświadczenia/zakończenie inwentaryzacji,
– portal mapowy,
– stawki za zajęcie pasa drogowego,
– warunki dostępu do nieruchomości.

Jak widać UKE zakłada bardzo różnorodne problemy, na jakie mogą się natknąć przy raportowaniu operatorzy telekomunikacyjni.

Źródło: UKE

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...