Operator sieci Plus złożył ofertę w aukcji 5G

515

Spółka Polkomtel, operator sieci Plus, złożyła ofertę wstępną w aukcji na częstotliwości radiowe z zakresu 3,4-3,8 GHz.

– Polkomtel, operator sieci Plus, aby być gotowym do udziału w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,4-3,8 GHz, przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju usług telekomunikacyjnych (tzw. aukcja 5G), złożył w dniu 14 maja 2020 r. ofertę wstępną – poinformował Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy Grupy Polsat

Wraz ze złożeniem oferty, zostało wpłacone wadium w wysokości wymaganej przez dokumentację aukcyjną w kwocie 182 mln zł.

Wcześniej minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował, że pomimo zawieszenia aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, rząd chce, żeby aukcja na sieć 5G odbyła się w tym roku.

W końcu kwietnia br. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że rząd zdecydował o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G. Jak wówczas podkreślał resort, ogłoszenie zawieszenia aukcji przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) nastąpiło 16 kwietnia 2020 r. – z datą obowiązywania od 31 marca br. – mimo, że we wskazanym okresie były udzielane odpowiedzi na pytania, a nawet została złożona wstępna oferta, podważa jej status prawny.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Źródło: Polkomtel