Ograniczone „bariery inwestycyjne” przy realizacji projektów FERC i KPO

90

Środki z FERC i KPO przyznawane będą zgodnie z regulaminem konkursów. Będzie on określał także sytuacje,  w których beneficjent będzie mógł nie wykonać wskaźnika czyli nie wypełnić 100 proc. zobowiązania do pokrycia. Wiadomo, że Covid-19, brak pracowników czy inflacja nie będą uzasadnionymi przyczynami do takiego niewykonania.


Sytuacje, które są uzasadnionymi przeszkodami w pełnym wykonaniu planu nazwano roboczo „barierami inwestycyjnymi”. Długo trwało ich zebranie i opisanie, gdyż CPPC zwróciło się o przesłanie propozycji w tym temacie przez  izby branżowe już po warsztatach z dnia 27 lipca 2022 r. Jednak dopiero przeanalizowano zgłoszenia i wyciągnięto wnioski.

Przeszkodą, która nie będzie mogła być przez operatora przedstawiona jako siła wyższa uniemożliwiająca pełna realizację projektu jest np. Covid-19. Po wielu miesiącach pandemii i świadomości, jak potrafiła ona pokrzyżować plany inwestycyjne, a także realizację zadań bieżących wiemy, że trudno tego czynnika nie uwzględniać w swoim zarządzaniu. Na szczęście CPPC mają tę świadomość postanowiło zweryfikować definicję siły wyższej i zwróciło się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych o wsparcie w tej redefinicji. Możliwe zatem, że finalnie Covid-19 będzie się mieścił w tym pojęciu, ale nic nie jest jeszcze przesądzone.

Poproszeni o zgłaszanie propozycji przedsiębiorcy podają takie elementy, które w ostatnich latach ich zaskakiwały, stanowiły problemy i często uniemożliwiały realizację projektu lub chociażby opóźniały jego zakończenie. Dotyczą one kosztów realizacji inwestycji czy ekonomicznej opłacalności wykonania projektu, tytułów prawnych do nieruchomości i pasów drogowych, braków materiałów, sprzętu lub kadry, nieprawidłowości w oznaczaniu punktów adresowych, problemów z pozyskaniem zezwolenia czy trudności z dostępem do istniejącej infrastruktury.

Wiadomo już, że barierami inwestycyjnymi nie będą przesłanki ekonomiczne, braki materiałów, zasobów technicznych czy ludzkich. CPPC uznaje, że operatorzy na etapie zgłaszania się do konkursu powinni przewidzieć, czy taka sytuacja w trakcie realizacji projektu go nie spotka. CO jest sporym oczekiwaniem w sytuacji galopującej inflacji i przy pojawiających się od czasu do czasu przerwach w łańcuchach dostaw. Nawet jeśli dziś wydaje się, że z danymi zasobami nie będzie problemu, to nie wiadomo, co okaże się za kilka miesięcy, gdy przyjdzie do realizacji projektu.

Katalog barier inwestycyjnych to jednak wciąż kwestia otwarta. Także KIKE wypowiedziała się na ten temat. Możliwe też, że podczas kolejnych warsztatów pojawią się zmiany w katalogu i kolejne zgłoszenia przedsiębiorców zostaną uwzględnione.

Źródło: okablowani.pl