Oglądalność telewizji 2022 – ISPortal

Nie ulega wątpliwości, że widownia telewizji spada i starzeje się. Od kilku lat badania statystyczne potwierdzają, że zainteresowanie tym medium spada na rzecz innych źródeł dostępu do informacji. Przyczyn tego zjawiska jest co najmniej kilka. 

Duże znaczenie w tej kwestii mają aspekty polityczne, a także wzrost popularności krótkich form przekazu informacji na platformach społecznościowych. Niezaprzeczalnie istotnym elementem w dyskusji na temat kryzysu tradycyjnej telewizji jest popularność transmisji strumieniowych i kanałów służących do oglądania treści audiowizualnych za pomocą dedykowanych aplikacji. W branży medialnej nadal szuka się skutecznych form przekazu informacji i dystrybucji treści. Pozytywne skutki tych działań są jednak znikome, co potwierdzają aktualne badania statystyczne, których głównym punktem analizy jest oglądalność kanałów telewizyjnych w 2022 roku. 

Jak się sprawdza oglądalność telewizji?

Oglądalność kanałów telewizyjnych (2022) sprawdza się za pomocą różnych metod – wybór konkretnej jest uzależniony od sposobu oglądania telewizji. W przypadku konsumpcji treści za pomocą łącza internetowego dostawcy programów mogą z łatwością prowadzić statystyki w oparciu o dane zebrane przez stronę internetową lub aplikację.

Zdecydowana większość widzów ogląda jednak telewizję kablową, gdzie nie ma narzędzi automatycznych do zbierania danych. W celu stworzenia statystyk oglądalności przeprowadza się więc standardowe badanie na wybranej grupie społecznej. Takie badania w naszym kraju od ponad 20 lat realizuje firma Nielsen Audience Measurement. Badanie tego typu zazwyczaj ma formę ankiety prowadzonej przez doświadczonego ankietera i polega na udzieleniu odpowiedzi na kilka prostych pytań związanych z oglądaniem telewizji.

Wszystkie te informacje pozwalają na kompleksowe oszacowanie oglądalności telewizji w Polsce. W 2022 roku dokonano wielu analiz. Na ich podstawie można postawić odważną tezę, że widownia telewizji tradycyjnej znacząco topnieje. Dodatkowo trudno mówić o pozytywnych prognozach na przyszłe lata, ponieważ główną grupę odbiorców medium stanowią osoby starsze.

Oglądalność w Polsce

Dużą popularnością w telewizji tradycyjnej nadal cieszą się transmisje sportowe. To właśnie w trakcie ich trwania przed ekranami telewizorów zbierają się największe grupy telewidzów. Jeszcze kilka lat temu większe wydarzenia medialne przyciągały tłumy odbiorców i generowały oglądalność na poziomie 5 mln widzów. Zarówno w 2021, jak i 2022 roku, żaden z programów nie pobił tej granicy. Eksperci podkreślają, że w dzisiejszych czasach sukcesem jest wyemitowanie transmisji, którą ogląda ok. 3 mln użytkowników. Te dane jasno wykazują, że współcześnie mamy do czynienia ze znaczącym spadkiem zainteresowania tym medium.

Oglądalność telewizji w Polsce w roku 2022

Sprawdzone informacje na temat oglądalności telewizji w Polsce w 2022 roku można znaleźć w raportach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Raporty opracowywane są w formie kwartalnej. W analizach bierze się pod uwagę zarówno dobową oglądalność programów, jak i najpopularniejsze formaty telewizyjne. Najnowsze dane z III kwartału 2022 roku wykazują, że statystyczny Polak oglądał telewizję przez 3 godziny i 35 minut dziennie. Średnia wielkość widowni w ujęciu minutowym zmniejszyła się z kolei o prawie 140 tys. Biorąc pod uwagę zestawienia z I i II kwartału, można zauważyć, że liczba osób oglądających telewizję w Polsce stale spada. Największą popularnością, pod względem udziału w widowni, nadal cieszą się stacje publiczne.

Oglądalność telewizji 2022 a inne źródła dostępu do informacji

Reaktywacja wielkiej publiczności telewizyjnej wydaje się na ten moment mało prawdopodobna. Eksperci ds. badania rynku telewizyjnego zaznaczają, że czasy 5-milionowych widowni są daleko za nami. Transmisje sportowe i wielkie wydarzenia publiczne ze świata sportu, kultury i szeroko pojmowanej rozrywki nadal są jednak chętnie oglądane przez różne grupy społeczeństwa. Niezależnie od sposobu konsumpcji treści, warto sprawdzać rzetelność kanałów dystrybucyjnych. Mnogość fake newsów, szybkość rozprzestrzeniania się manipulowanych treści i brak umiejętności weryfikacji informacji stanowią duże zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa.