TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Oferta publiczna na finiszu

W piątek 24 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia e-Południe podpisali otrzymane od inwestorów umowy sprzedaży akcji MiŚOT SA. Dokumenty trafiły następnie do kupujących, aby ci mogli w ciągu trzech dni zapłacić za nabywane papiery wartościowe.

Ostatnim krokiem w ofercie publicznej będzie jej rozliczenie i wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski. Musi to nastąpić do połowy grudnia. 

– Jesteśmy w kulminacyjnym momencie oferty publicznej akcji MiŚOT SA. Do północy w środę 22 listopada inwestorzy podpisywali umowy. Ze względu na wielu uprawnionych z różnych części kraju i związane z tym trudności logistyczne stworzyliśmy system informatyczny, który sprawdził się, ale okazał się też nie w pełni doskonały. Na szczęście, jak na skalę transakcji, zdecydowana większość umów pozytywnie została sfinalizowana – mówi prezes Stowarzyszenia e-Południe Adam Kossowski.

– Na podsumowanie oferty przyjdzie czas po 15 grudnia, czyli po wpisaniu nowych akcjonariuszy do rejestru. Jednak już dziś można powiedzieć, że MiŚOT SA będzie miał kilkuset nowych akcjonariuszy. Zdecydowaliśmy, że najszybciej jak to możliwe ruszymy z przygotowaniami kolejnej oferty, między innymi dla tych jednostkowych przypadków, które nie zdążyły lub nie poradziły sobie na czas z formalnościami. Żaden z inwestorów, któremu należą się akcje, bo współpracował i współpracuje z Grupą MiŚOT i spełnia kryteria bycia małym i średnim operatorem telekomunikacyjnym, nie powinien zostać poza spółką – zapewnia Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe.

Stowarzyszenie e-Południe, które sprzedaje w ofercie część swoich akcji, zapowiada, że będzie kontaktować się z wszystkimi zainteresowanymi nabyciem akcji MiŚOT SA.

– W najbliższych dniach nawiążemy kontakt z inwestorami, którzy nie poradzili sobie z systemem lub nie zdążyli na czas zgodnie z harmonogramem oferty – informuje Krzysztof Czuszek, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe. – Inwestorzy muszą pamiętać, że po otrzymaniu podpisanej przez przedstawicieli Stowarzyszenia e-Południe umowy mają trzy dni na zapłatę za akcje oraz podpisanie wniosku o wpis do rejestru akcjonariuszy. Za akcje i wpis do rejestru akcjonariuszy płaci się na podstawie umowy. Inwestor otrzyma jednak fakturę na kwotę 86,1 zł brutto tytułem pokrycia kosztów wpisu do rejestru akcjonariuszy.

Inwestorzy muszą pamiętać, że po otrzymaniu podpisanej przez przedstawicieli Stowarzyszenia e-Południe umowy mają trzy dni na zapłatę za akcje oraz podpisanie wniosku o wpis do rejestru akcjonariuszy. Za akcje i wpis do rejestru akcjonariuszy płaci się na podstawie umowy. Inwestor otrzyma jednak fakturę na kwotę 86,1 zł brutto tytułem pokrycia kosztów wpisu do rejestru akcjonariuszy.

Paweł Gniadek
Paweł Gniadek
Doświadczony ekspert w obszarze komunikacji, z ponad 25-letnim stażem, ma w dorobku pracę w mediach, agencjach public relations, jak również spółkach, także dużych - giełdowych. Wraz ze współpracownikami tworzył efektywne struktury komunikacyjne i promocyjne, przygotował i nadzorował w obszarze komunikacji i promocji wiele skutecznych projektów (np. IPO, duże przejęcia, sprzedaż, konsolidacja) i kampanii, nadzorował i prowadził ambitne i bardzo efektywne projekty sponsoringowe, opracował regulacje z obszaru promocji – strategie public relations, strategie marki, strategie CSR, zasady sponsoringu, zasady promocji – a przede wszystkim skutecznie je wdrażał. W dorobku ma (wraz z zespołami) liczne nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. wiele nagród za najlepszy raport roczny, a także przyznawane przez Gazetę Giełdy „Parkiet” dwie pierwsze nagrody za najlepsze relacje inwestorskie w latach 2014 i 2015. W 2012 roku otrzymał tytuł „Człowiek PR-u 2012” przyznawany przez branżowy miesięcznik Brief.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze