Odwołanie postępowania na operatora DSS

590

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego udostępnił informację o odwołaniu postępowania na „Pełnienie funkcji operatora infrastruktury Dolnośląskiej sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowę i eksploatację sieci”.  Niedawno województwo poinformowało, że nie zamierza podpisać umowy z firmą Fonbud.

W uzasadnieniu opublikowanym na stronie internetowej urzędu, powołuje się on na art. 9 ust.1 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, który przewiduje, że koncesjodawca może odwołać postępowanie, o ile zaistnieją okoliczności przewidziane w ogłoszeniu o koncesji.
W przypadku DSS dotyczy to okoliczności która powoduje, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie  publicznym lub w interesie koncesjodawcy oraz sytuacji, gdy wystąpi wada lub okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy koncesji.
Podstawą podjęcia decyzji o odwołaniu postępowania była potrzeba rozszerzenia wymagań w specyfikacji postępowania przetargowego o elementy zwiększające gwarancję realizacji ustawowych zadań jest w ramach e-administracji.
W obecnej sytuacji Urząd Marszałkowski planuje wyłączenie zakupu części aktywnej dla DSS z postępowania na operatora infrastruktury.
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zdjęcie: lexplay.pl