Odszedł Piotr Szymański

Ze smutkiem informujemy o śmierci Piotra Szymańskiego, prezesa firmy AuraNet z Radomia. To ogromna strata dla środowiska małych i średnich operatorów.

Piotr dał się poznać jako serce i dusza lokalnej społeczności, a także wytrwały działacz rodzimej branży telekomunikacyjnej. Rodzina oraz bliscy wspominają Piotra jako osobę zawsze gotową dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 5 sierpnia w kościele p. w. św. Stefana w Radomiu (dzielnica Idalin) o godzinie 11.00

Wszystkim bliskim Piotra Szymańskiego składamy nasze wyrazy współczucia.