Odbierać czy nie odbierać? – telefon na urlopie

Na plaży, w leśnej głuszy, na Machu Picchu – dzięki współczesnym urządzeniom telekomunikacyjnym dostępni jesteśmy praktycznie wszędzie. Czy w tych pięknych okolicznościach przyrody możemy zignorować nagły telefon od pracodawcy? Co na ten temat mówi prawo?

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest zapisane w Konstytucji i pracownik nie może się go zrzec. Co ciekawe, w myśl Kodeksu Pracy, płatny urlop wypoczynkowy, jaki przysługuje pracownikowi powinien mieć charakter nieprzerwany.

Nie oznacza to jednak, że pracownik ma prawo zignorować próby kontaktu ze strony przyłożonych. Dużo oczywiście zależy od podpisanej umowy i specyfiki pracy. Z zasady też, im bardziej odpowiedzialne stanowisko i im więcej od nas zależy, tym trudniej zignorować dzwoniący do nas telefon. Właściciele firm oraz przedstawiciele tak zwanych wolnych zawodów także często podkreślają konieczność odbierania telefonów na urlopie oraz podczas choroby.

Okrutne prawo do odwołania z urlopu

Straszliwe dla wypoczywających uprawnienie zapisane jest też wprost w Kodeksie Pracy w art. 167. Gdy w zakładzie pracy zajdą nieprzewidziane w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu okoliczności i przez to jego obecność staje się tam niezbędna, może zostać on niezwłocznie wezwany z urlopu.

Przepisy i wyroki precyzują, że odwołanie takie powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, a także mieć jasną i czytelną formę. W szczególności nie wystarczające jest jeśli opiera się na niejasnych sugestiach. Z drugiej jednak strony może być jednak wysłane właściwie w dowolnej formie, nawet za pomocą SMS, jeśli wcześniej była to normalna forma porozumiewania się w danej firmie.

Niewielką pociechą jest w sytuacji odwołania z urlopu jest fakt, że pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów jakie poniósł pracownik pozostających w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. W przypadku nagłego odwołania zza granicy będą to nawet koszty przelotu, a nawet pieniądze zapłacone biuru podróży, których nie da się odzyskać. Zwroty mogą objąć także bezpośrednie koszty niewykorzystania urlopu przez rodzinę pracownika.

A co stanie się jeśli pracownik zignoruje odwołanie z urlopu? Konsekwencje mogą być tu bardzo poważne. Jest to niezastosowanie się do decyzji pracodawcy i może być potraktowane nawet jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

Na szczęście jednak – ponownie dzięki współczesnym technologiom – w wielu przypadkach pracować możemy dziś zdalnie. Szykując się do urlopu nie zaszkodzi być na to przygotowanym. Dzięki temu konieczność nagłego powrotu może się zmienić w krótką zaledwie przerwę w wypoczynku.