Od 25 lipca kupisz kartę prepaid tylko za okazaniem dowodu!

Już w poniedziałek 25 lipca wchodzą w życie przepisy ustawy antyterrorystycznej, które mówią, że każdy, kto będzie chciał zakupić kartę prepaid zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych. Tożsamość kupujących będą weryfikować dostawcy usług.
Abonenci będą musieli podać swoje imię, nazwisko oraz numer PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić numer paszportu lub karty pobytu. W sytuacji, gdy kartę będzie chciała zakupić firma, to będzie musiała podać swoją nazwę i jeden z numerów – REGON, NIP, KRS lub numer ewidencji działalności gospodarczej. Dostawca nie będzie mógł rozpocząć świadczenia usług zanim nie sprawdzi zgodności podanych informacji.
Użytkownicy, którzy wcześniej zakupili karty prepaid, zgodnie z ustawą antyterrorystyczną, mają czas na ich rejestrację do 1 lutego 2017 roku. Po tym dniu zostaną wyłączone karty, których użytkownicy nie wywiązali się ze swoich obowiązków.
Źródło: “Puls Biznesu”