Obwieszczenia Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

348

 
W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozycją nr 1537 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Tekst obwieszczenia dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1537
Pod pozycją nr 1489 w Dzienniku Ustaw z 2016 r. opublikowane zostało natomiast obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
Tekst obwieszczenia dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1489/1