O najczęstszych zagrożeniach w polskim internecie

435

Z raportu CERT Orange Polska wynika, że w ubiegłym roku odnotowano ponad 17 tysięcy różnych ataków w polskim internecie. Aż 40 procent z nich dotyczyło nielegalnych oraz obraźliwych treści. 20 procent stanowiły natomiast próby włamań. Szacuje się, że 2017 rok przyniesie większą liczbę zagrożeń w segmencie Internetu Rzeczy i urządzeń mobilnych.
Ataki na dostępność zasobów stanowiły 16,7 procent, a naruszenia związane z gromadzeniem informacji prawie 12 procent. Najrzadziej występującymi incydentami były: złośliwe oprogramowanie – 6,7 procent, oszustwa sieciowe – 1,7 procent oraz włamania sieciowe i ataki na poufność i integralność informacji – poniżej 1 procenta. Inne incydenty, nie zaklasyfikowane do wspomnianych kategorii stanowiły 1,1 procent. Zdaniem autorów raportu w segmencie ataków nie ma znacznych różnic pomiędzy Polską a światem.
Źródło: WirtualneMedia