TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Nowy Sącz ogłasza konkurs dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Miasto Nowy Sącz ogłasza konkurs na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu zostanie powierzone wykonywanie działalności telekomunikacyjnej (na podstawie art. 8 i art. 16a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

Przewidywane dofinansowanie będzie w formie dotacji celowej kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług. Dotyczy to również kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

Dotacja zostanie przekazana na inwestycję realizowaną na obszarach Miasta Nowy Sącz. Planowane jest przekazanie dofinansowania na rozwój stałej sieci szerokopasmowej w celu podłączenia gospodarstw domowych i podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach, na których sieć taka nie istnieje lub rozwój takiej sieci nie jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi maksymalnie 4.750 000 PLN.

Termin składania prac konkursowych rozpoczyna się 15 stycznia 2024 r. Szczegółowe informacje na stronie BIP.

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...