Nowy rok, nowe podatki

249
fot. Pixabay

Na rok 2021 zapowiadane są nowe podatki i obciążenia. Część spośród operatorów może dotknąć między innymi wprowadzenie CIT dla spółek komandytowych. Poza tym pojawi się ograniczenie ulgi abolicyjnej, zmiany w ryczałcie, pojawi się też podatek cukrowy, podatek od plastiku i „małpek”.

Zmiany w przepisach podatkowych dotkną przede wszystkim wspólników spółek komandytowych i jawnych, a także rezydentów podatkowych. Będą miały także ogólny wpływ na nasze rachunki (prąd, produkty zawierające cukier), zmiany dotkną także „podatku od deszczu” i zakupów na portalach AliExpress, Wish, Amazon i eBay (od lipca zostaną one objęte podatkiem VAT).

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe staną się natomiast podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka komandytowa będzie mogła jednak zdecydować, że będzie płatnikiem tego podatku od 1 maja 2021 r. W przypadku takiej decyzji, nowe przepisy będą obowiązywać spółkę w zakresie uzyskiwanych przychodów i kosztów związanych w jej uczestnictwie od tej właśnie daty.

Wśród istotnych zmian wymienić też należy opodatkowanie sprzedaży spółki nieruchomościowej i podatek handlowy.

Do systemu podatkowego wprowadzone zostaną też rozwiązania, które będą dla podatników korzystniejsze niż dotychczasowe: dziewięcioprocentowy CIT, ulga na robotyzację, rozliczenie importu towarów na zasadach uproszczonych, „estoński” CIT (istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa; przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach), Slim VAT i zmiany w ryczałcie (limit stosowania ryczałtu zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro, a katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskusem został rozszerzony).

Natomiast główne zmiany w PIT to: ograniczenie ulgi abolicyjnej (dotyczącej podatników pracujących za granicą), zmiany w uldze dla młodych, zmiany w ryczałcie (podwyżka podatku od nieruchomości) i w samych formularzach podatkowych (przewidziane będzie odliczenie darowizny na przeciwdziałanie Covid-19).

Dużo zmian czeka nas także w podatku VAT oraz podatku akcyzowym, ale aktualnie są one jeszcze w większości są w fazie projektów.

Wiadomo już jednak, że wprowadzone będą faktury elektroniczne ustrukturyzowane. Będzie to jednolity w skali kraju format faktury elektronicznej. W Ministerstwie Finansów przygotowywana jest nowelizacja ustawy o VAT, która da podatnikom VAT możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie faktur elektronicznych.