Nowy program inwestycyjny UE

Finansowy filar – Fundusz InvestEU startującego właśnie Programu InvestEU to szansa na dodatkowe pieniądze także dla MiŚOT-ów. Koordynatorem programu będzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Fundusz InvestEU jest następcą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Polska w przypadku poprzednika okazała się jednym z krajów, które najlepiej wykorzystywały te pieniądze.

– Polska odniosła duży sukces w EFIS. Zajęliśmy 5. miejsce w UE pod względem liczby zatwierdzonych dużych projektów oraz 6. miejsce w UE pod względem kwoty wykorzystanego wsparcia. Polska znalazła się zaraz za największymi gospodarkami UE. Będziemy dążyć do tego, by powtórzyć ten sukces w zakresie InvestEU – mówi Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Pieniądze z Funduszu InvestEU będzie można otrzymać w postaci instrumentów zwrotnych. Będą to m.in. pożyczki, gwarancje czy wykup długoterminowych obligacji. Ma to mobilizować publiczne i prywatne środki  na  inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

O wsparcie z Funduszu InvestEU można sięubiegać przy inwestycjach z obszaru 4 segmentów:

  1.  Zrównoważona infrastruktura  – transport, energetyka, łączność cyfrowa, odpady
  2. Badania naukowe, innowacje i cyfryzacja – transfer wyników badań naukowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wspieranie rozwoju działalności innowacyjnych przedsiębiorstw
  3. MŚP  – preferencyjne finansowanie zwrotne dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji
  4.  Inwestycje społeczne i umiejętności  – kształcenie, szkolenia, infrastruktura społeczna, innowacje społeczne, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa

Jak widać nawet kilka z tych segmentów do kwestie, które związane są z działaniami MiŚOT-ów.

Wsparcie otrzymane z tego programu może uzupełniać finansowanie inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy czy Polityki Spójności. Fundusz InvestEU jest  dostępny dla inwestycji prywatnych, publicznych, jak i tych realizowanych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ponownie koordynatorem programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pełniło ono tez funkcję koordynatora przy EFIS. Będzie pomagało w wykorzystaniu wsparcia z Programu InvestEU. Szczególnie w wykorzystywaniu pieniędzy z Funduszu InvestEU przez Spółki Skarbu Państwa, samorządy, ale też prywatnych przedsiębiorców.

Źródło: gov.pl