Nowy, lepszy mObywatel

Pojawiła się nowa wersja aplikacji mObywatel. Na stronie rządowej znajdziemy zachętę do tego, by z aplikacji korzystać. Jest tam też szereg informacji o tym, dlaczego warto.

Aplikacja mObywatel jest wirtualnym portfelem dokumentów. Jest bezpłatna i przygotowana przez zespół NASK, co stanowi gwarancję jej bezpieczeństwa. Można pobrać ją ze sklepu Google Play lub AppStore.

W nowej wersji zrezygnowano z nazwy mTożsamość i teraz jest to mObywatel. Ta nazwa była powszechnie stosowana i postanowiono przy niej pozostać.

Wprowadzono także nowy wzór dokumentu mObywatel. Dla zachowania prywatności w elektronicznym blankiecie są tylko podstawowe informacje. Dalsze dane znajdują się dopiero pod dokumentem.

Nowy wzór to także szybka weryfikacja ważności. Wyraźnie widoczny jest aktualny status.

Są też zmiany, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu samych użytkowników. Zgłaszali oni potrzebę wprowadzenia informacji  o adresie zameldowania, nazwisku rodowym, czy imionach rodziców.

Rozszerzyliśmy zakres danych. Użytkownicy zwracali uwagę, że mObywatel powinien zawierać np. informacje o adresie zameldowania, nazwisko rodowe, czy imiona rodziców. Dodaliśmy je! Nowe dane pozwalają korzystać z aplikacji przy szerszym zakresie usług.

– Stary wzór dokumentu, z nazwą mTożsamość, będzie uznawany do końca 2021 roku. Od 2022 roku uznawany będzie wyłącznie nowy wzór dokumentu – z nazwą mObywatel. W okresie przejściowym będzie można legitymować się dowolnym wzorem, zależnie od posiadanej wersji aplikacji – wyjaśnia minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z mObywatela korzysta już niemal 2,4 miliona osób.

Najważniejsze powody, dla których warto do nich dołączyć:
– bezpieczne pobieranie i okazywanie danych
– realizacja e-recepty bez podawania numeru PESEL
– potwierdzenie uprawnień kierowcy
– sprawdzanie punktów karnych
– okazywanie i sprawdzanie danych swojego samochodu

Aplikacja mObywatel jest dostępna na urządzeniach z systemami Android i iOS.

Źródło: gov.pl