Nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przyjazna dla operatorów?

Zdaniem Marka Zagórskiego wymagania wprowadzone w nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zostały przygotowane w taki sposób, by jak najmniej obciążać operatorów. W ustawie znalazł się zapis, iż operatorzy będą musieli usunąć z sieci urządzenia i sprzęt od dostawców uznanych przez Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa za firmy wysokiego ryzyka.

Zagórski uspokaja, że nie będzie potrzeby pozbywania się działających urządzeń. „Według opracowań i naszych analiz naturalny cykl wymiany sprzętu to około 3-5 lat. Ten przepis został zaprojektowany tak, by operacja eliminowania sprzętu od dostawców wysokiego ryzyka była jak najmniej dolegliwa dla operatorów, żeby to się nie wiązało z koniecznością pozbycia się sprzętu, który jest sprawny, a na który zostały poniesione jakieś nakłady” – dodał urzędujący minister.

Uznanie niektórych firm za dostawców wysokiego ryzyka nie będzie musiało oznaczać istotnego zwiększenia kosztów kupna sprzętu dla operatorów. Ma to mieć związek z mechanizmami na globalnym rynku dostawców, które stanowić hamulec przed windowaniem cen. Rząd nie planuje żadnych rekompensat związanych z koniecznością zmian w infrastrukturze.

Minister cyfryzacji powiedział, że propozycje zmian w ustawie będą brane pod uwagę przy ustalaniu warunków aukcji 5G. Wyznaczenie terminu aukcji ma być zależne od wyboru nowego prezesa UKE i zapoznania się przez niego z przygotowaną dokumentacją.

Przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa mają wpływać także na przyszłe funkcjonowanie wszystkich sieci telekomunikacyjnych w Polsce. Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa ma posiadać instrumenty pozwalające mu reagować na istniejące zagrożenia w sieci m.in. wydawać ostrzeżenia lub polecenia zabezpieczające w sytuacji, gdy pojawi się podejrzenie wystąpienia incydentu krytycznego.

Obecnie wspomniana ustawa przedstawiona została do konsultacji.

Temat nowelizacji pojawił się również podczas II Forum Cyberbezpieczeństwa w Karpaczu.

Źródło: PAP