Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego – umowy abonenckie na jednej kartce papieru?

359

 
Trwające prace nad zmianami w Prawie telekomunikacyjnym, wprowadzić mają wyczekiwane przez Klientów usprawnienie – ułatwiające zawieranie umów abonenckich oraz prowadzących do zwiększenia ich czytelności.
Zmiana ma pojawić się w punkcie stanowiącym o tym, jakie informacje można przenieść z umowy abonenckiej do regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Wszelakie postanowienia dotyczące zmian umowy oraz jej przedłużenia i rozwiązania dzięki takiej nowelizacji będą mogły znajdować się w regulaminie.
Dla Klienta to przede wszystkim udogodnienie – umowa będzie mogła zmieścić na jednej kartce papieru. Stanie się przez to przejrzysta i czytelna. Wszelakie kwestie nie znajdujące się w umowie będą w regulaminie.
Aktualnie projekt nowelizacji ustawy znajduje się w fazie konsultacji społecznych i dostępny jest tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300107
[źródło: Okablowani]