Nowe konkursy Funduszy Europejskich

gov.pl

Dostępnych jest obecnie sporo nowych konkursów z Funduszy Europejskich. Łącznie jest to 75 propozycji. 20 konkursów pochodzi z programów krajowych, 35 z programów regionalnych, a 20 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  Pośród konkursów są też takie, którymi mogą być zainteresowani operatorzy telekomunikacyjni.

Konkursy – Ścieżka SMART

W programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki pojawiła się nowa oferta, w której MŚP mogą ubiegać się o dotacje na realizację inwestycji.

W ścieżce SMART założono nowatorską formułę realizacji. Są to tzw. projekty modułowe. Przedsiębiorca musi wybrać moduł obowiązkowy. Wybrać należy z następujących opcji:
– prace B+R,
– wdrożenie wyników prac B+R.

Do tego przedsiębiorca wybiera dowolną liczbę modułów fakultatywnych. Są to:
– cyfryzacja,
– zazielenienie,
–  internacjonalizacja,
– rozwój kompetencji,
– infrastruktura B+R.

Korzyści płynące z takiej formy projektu to:
– realizacja różnych etapów rozwoju innowacji,
– samodzielne i logiczne ułożenie modułów w sposób odpowiadający potrzebom firmy,
– realizacja kompleksowego projektu od koncepcji i prac B+R przez wdrożenie aż po komercjalizację.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kredyty na inwestycje w technologię

Znany przedsiębiorcom kredyt technologiczny wciąż jest dostępny. Łączy on dwa rodzaje finansowania:
– kredytowe z udziałem banków komercyjnych,
– kredytowanie bezzwrotne w formie dotacji zwanej „premią technologiczną”.

W „Kredycie technologicznym” oferowana jest refundacja części kapitałowej kredytu, który przedsiębiorca zaciąga na realizację innowacyjnego projektu. Skorzystać z tego mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjną technologię czy uruchamiające na jej bazie nowe usługi lub produkujące towary.

Wnioski o dotacje z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki należy składać do  31 maja 2023 roku.

O konkursie można przeczytać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

W Polsce Wschodniej – startupy

Platformy Startowe w Polsce Wschodniej są wsparciem dla startupów. Pomagają w indywidualnym procesie inkubacji rozwinąć pomysł biznesowy, by na jego podstawie można było prowadzić rentowną firmę.

Platformy Startowe tworzone są przez partnerstwa ośrodków innowacyjnych, doświadczonych w inkubacji, akceleracji biznesu i szeroko rozumianym wsparciu MŚP. Powstają we współpracy z uczelniami, funduszami VC, aniołami biznesu i przedsiębiorcami.

W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodnie  ruszył konkurs, który ma wyłonić
nowe Platformy Startowe. Ich zadaniem będzie wspierać przyszłe startupy w funkcjonowaniu na rynku

Szczegóły konkursu dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs – Kompetencje cyfrowe

Pandemia udowodniła nam, że znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest  niezbędna do skutecznego zarządzania firmą. Dlatego oferowane jest wciąż wsparcie zarówno szkoleniowe, jak i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców właśnie w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych. Dotyczy ono kadry menadżerskiej.

Informacje o tym, gdzie i jak należy składać wnioski w tym konkursie, znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

POZOSTAŁE KONKURSY

Szczegółowe informacje na temat pozostałych konkursów:
1. Z ogólnopolskich programów KPO

2. Z Programach regionalnych w naborach RPO

3. Z wszystkich Programów Europejskich

Źródło: gov.pl