Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców

69
Olia Denilevich

Obniżenie składek na ZUS dla przedsiębiorców to jedna z propozycji Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP. Pojawiła się w trakcie konferencji programowej z cyklu „Dziesiątka Rzecznika MŚP”. Eksperci i ekonomiści rozmawiali  na niej o zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców.

„Dziesiątka Rzecznika MŚP” to postulaty związane z systemowymi zmianami w obrębie prawa gospodarczego. Mają za zadanie ułatwić odbudowę gospodarki po pandemii.

Postulaty wybrano z tych, które zgłaszane były przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Chodziło o zaprezentowanie takich z nich, które będą skupiały interesu całego środowiska przedsiębiorców.

Niektóre z nich były omawiane w trakcie pierwszej konferencji programowej z cyklu „Dziesiątka Rzecznika MŚP”. Jest to wydarzenie organizowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Business Centre Club.

Adam Abramowicz mówił o tym, jakie zmiany w systemie ubezpieczeń są najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców. Przede wszystkim wykreślenie z przepisów dotyczących „Małego ZUSu +” limitu przychodowego w wysokości 120 tysięcy złotych. Według Rzecznika MŚP przychód nie jest odpowiednim miernikiem sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

– Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Co ma przychód do możliwości płacenia składki. (…) Przychód może być dowolny, najważniejszy jest dochód – przekonywał Adam Abramowicz.

Kolejnym zagadnieniem było ograniczenie czasowe możliwości korzystania z „Małego ZUSu +”.

W trakcie konferencji omawiano przykłady europejskich systemów ubezpieczeń społecznych i zastanawiano się nad tym, które z nich mogłyby być zaimplementowane do prawa polskiego.

Edyta Wyrodek z Biura Rzecznika MŚP wspominała o systemie brytyjskim. Mikołaj Kruczyński, Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP, przedstawił system słowacki. Oba systemy są łagodniejsze dla przedsiębiorców i uwzględniają sytuację niższych dochodów.

Grzegorz Piątkowski, Pełnomocnik Rzecznika MŚP w Krakowie wspominał o sytuacji przedsiębiorców w Niemczech. Mówił o dobrowolności ich składek na ubezpieczenia. 

Marek Góra, profesor w Szkole Głównej Handlowej stwierdził jednak, że podstawą dobrze funkcjonującego systemu emerytalnego jest jego powszechność. Ale przedmiotem dyskusji – w jego opinii – może być ryczałtowa formuła składek przedsiębiorców. Jednak zmianom mogłyby ulegać nie emerytalne części systemu ubezpieczeń społecznych.

Mówiono również o zasadzie „Zero obowiązków biurokratycznych”. Przedsiębiorcy –zgodnie z nią – nie są zobowiązani do składania wniosków i deklaracji. To organ ubezpieczeniowy oblicza wysokość składek na podstawie danych z urzędu skarbowego. A przedsiębiorca otrzymują stosowną informację.

Do zagadnienia odniósł się Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapewnił, że ZUS rozpoczął pracę nad podobnym projektem. Do współpracy nad tym rozwiązaniem zaprosił Rzecznika MŚP oraz przedstawicieli Rady Przedsiębiorców.

Anna Ulewska – Marciniak, Dyrektor w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zapewniły, że ich resorty analizują sytuację ubezpieczeniową osób prowadzących działalność gospodarczą pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian.

Sami przedsiębiorcy biorący udział w spotkaniu skarżyli się na zbyt mały swój wpływ na regulacje prawne.

Adam Abramowicz na zakończenie stwierdził, że pewność emerytury jest istotna. Jednak nie może być to obciążenie, które wypchnie przedsiębiorców do szarej strefy lub doprowadzi do bankructwa.

Źródło: Rzecznik MŚP