Nie przekazałeś sprawozdań do końca marca? Tym razem kary nie będzie

592

Co trzeci operator nie złożył sprawozdań na temat swoich usług i posiadanej infrastruktury w terminie. Tym razem firmom nie grozi kara. Termin został przesunięty do 30 kwietnia.

Zmiana terminu wynika z art. 79 ust. 1 Tarczy antykryzysowej 2.0. Czytamy w nim, że Prezes UKE nie wszczyna postępowania o nałożeniu kary pieniężnej, jeżeli dane zostaną uzupełnione do 30 kwietnia 2020 r.

Jeśli więc jesteś w grupie 30 proc. przedsiębiorców, którzy nie złożyli sprawozdań i nie dostarczyli formularza F00 lub nie uzupełniłeś danych w SIIS – masz na to czas do końca kwietnia.  Udzielenie kompletnych informacji w terminie uchroni Cię przed karą, której wartość może wynieść nawet 3 proc. przychodu uzyskanego w poprzednim roku.

Tarcza antykryzysowa 2.0. przewiduje również możliwość odstąpienia przez Prezesa UKE od wymierzenia kary przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w przypadku, gdy do naruszenia przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne doszło bezpośrednio w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).

Jeżeli więc pojawi się inny problem, który w normalnych warunkach skutkowałby nałożeniem kary na gruncie Prawa telekomunikacyjnego, możliwe jest uchylenie się od skutków naruszenia, powołując się na okoliczności związane z epidemią.

Pamiętajmy jednak, żeby w takich przypadkach zbierać dokumenty i inne dowody potwierdzające, że do naruszenia doszło w wyniku okoliczności związanych z aktualną sytuacją w państwie.

Źródło: Okablowani.pl