TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Netia może wycofać akcje z GPW

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła Netii na wycofanie jej akcji z obrotu na rynku regulowanym. Dzień, w którym Netia może wycofać swoje akcje z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest 31 grudnia 2021 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorami, które związane są z finansami. Jest to sektor bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy czy emerytalny. Komisja ma także nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych, które służą

Pośród zadań Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się:
– podejmowanie działań prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego,
– podejmowanie działań, które mają na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności,
– tworzenie sytuacji, w których występuje możliwość polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, szczególnie dotyczy to sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz odbiorcami usług, które świadczone są przez te podmioty.

Dlatego to właśnie Komisja Nadzoru Finansowego była odpowiedzialna za wydanie decyzji w sprawie wycofania przez Netię akcji z rynku regulowanego.  Rynek regulowany, o którym mowa w decyzji, jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Netia jest operatorem telekomunikacyjnym. To części Grupy Cyfrowego Polsatu.  Cyfrowy Polsat ma 99,999 proc. udział w kapitale zakładowym Netii. Wraz z Polkomtelem tworzy on grupę medialno-telekomunikacyjną, w której jako operator telekomunikacyjny Netia jest dostawcą usług telewizyjnych oraz internetu stacjonarnego i mobilnego. Swoje usługi oferuje zarówno użytkownikom prywatnym, ale również firmom czy instytucjom.

Jako spółka notowana na GPW Netia jest od 2000 roku. Firma złożyła do KNF wniosek o udzielenie jej zezwolenia na wycofanie przez Netię akcji z giełdy. Decyzja ta poprzedzone była zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 września 2021 roku. To w jego trakcie głosowano nad podjęciem uchwały w sprawie wycofania akcji „Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Za przyjęciem uchwały, w której Netia akcje wycofuje z GPW głosowali wszyscy do tego uprawnieni. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Po otrzymaniu wniosku dotyczącego zgody na opuszczenia Netię GPW,  Komisja Nadzoru Finansowego taką zgodę wydała.

W następstwie złożonego przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 21 grudnia 2021 roku spółka otrzymała decyzję KNF z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonych przez GPW –  poinformował zarząd Netii w komunikacie.

Netia złożyła również do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2021 roku oświadczenie, ze zrzeka się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji. Oznacza to, że wydana przez KNF decyzja stała się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z nią GPW Netia opuści z dniem 31 grudnia 2021 roku. Spółka utraci wtedy status spółki publicznej.

Źródło: ISBnews, forsal.pl, knf.gov.pl, biznes.pap.pl

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...