NASK i projekt badawczy kompetencji cyberbezpieczeństwa

35

NASK został partnerem merytorycznym projektu badawczego. Prowadzi go międzynarodowa koalicja „Internet Standards, Security and Safety Coalition”, która powstała przy Internet Governance Forum. W projekcie będą analizowane luki między oczekiwaniami liderów cyberbezpieczeństwa w kwestii umiejętności kandydatów do pracy a ich realnymi możliwościami.

Projekt realizuje grupa robocza koalicji IS3C. Zajmuje się ona edukacją i umiejętnościami z zakresu cyberbezpieczeństwa.  W jej skład wchodzą przedstawiciele biznesu, edukacji, organizacji pozarządowych, przedstawiciele rządów i instytucje standaryzujące. Ściśle współpracuje z nią przy badaniu koalicja powstałą w ramach IGF Youth.

W projekcie badawczym będzie przeprowadzana analiza konkretnych umiejętności i wiedzy, jakich oczekują liderzy cyberbezpieczeństwa od kandydatów do pracy. Jednocześnie zostaną zidentyfikowane braki w umiejętnościach kandydatów. Przebadane zostaną też dobre praktyki w biznesie, szkolnictwie wyższym i kształceniu zawodowym.

Dlatego NASK prosi o wypełnienie ankiety przez przedstawicieli kadry zarządzającej i managerów z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz przedstawicieli sektora edukacyjnego/akademickiego kształcących przyszłych absolwentów z zakresie kompetencji cyfrowych. Ankietę wypełnić można do 15 sierpnia, a zgodnie z deklaracjami NASK  zajmuje to 15-20 minut.
Jej polska wersja znajduje się na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu3JPGwP8O2t4p8DQd9h4b-6pSHX1-WQ270r7HSjm4q6FqBg/viewform

Źródło: nask.pl