NASK I GIG współpracują w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji

NASK

Państwowy Instytut Badawczy NASK i Główny Instytut Górnictwa współpracują dla cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. W planach mają rozwój cyfrowej administracji na Śląsku, bezpieczeństwo nowoczesnych instalacji przemysłowych i budowę centrum danych w części Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.

Dnia 27 stycznia 2022 r. w siedzibie NASK  zostało podpisane porozumienie miedzy instytucjami. Podpisali je prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz – Zastępca Dyrektora NASK PIB, Dyrektor ds. Naukowych i prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.


Postępująca robotyzacja i automatyzacja, rozwój Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0 to nowe wyzwania. Także w kwestiach cyberbezpieczeństwa.

Główny Instytut Górnictwa działa na rzecz bezpieczeństwa w przemyśle. Łącząc siły z NASK będzie pracował na rzecz cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji w przemyśle wydobywczym oraz w województwie śląskim. Współpraca ma zapewnić bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej (OT) oraz Internetu Rzeczy (IoT).

– Będziemy wspólnie prowadzić działania przede wszystkim związane z cyberbezpieczeństwem, czyli bezpieczeństwem sieci. W górnictwie mamy sieć teleinformatyczną, mamy też sieć automatyki przemysłowej. My w tym obszarze mamy kompetencje, tworzymy systemy, które można bezpośrednio wręcz wykorzystać do ochrony sieci GIG-u – powiedziała prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Dyrektor NASK ds. Naukowych.

Obie instytucje będą także współpracować w kwestii certyfikatów. GIG posiada jednostki certyfikujące i laboratoria oceny zgodności rozwiązań z różnymi normami, NASK również posiada jednostkę certyfikującą.

Polem do współpracy są także metody obliczeniowe chociażby te oparte na uczeniu maszynowym.

 – Metody sztucznej inteligencji, metody analiz dużych zbiorów danych, którymi się zajmuje NASK, znajdują już w wielu krajach świata i również w naszym kraju zastosowanie, chociażby dla predykcji zagrożeń, które występują w naszych kopalniach, nie tylko węgla kamiennego ale też np. rud miedzi. Widzimy też potencjał wykorzystania tych metod w ocenie zagrożeń publicznych, takich jak zagrożenie zapadliskami czy inne zagrożenia związane z działalnością człowieka, w tym z eksploatacją złóż węgla kamiennego” – mówił prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

W planach jest budowa nowoczesnego data center na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” należącej do GIG, zlokalizowanej w Mikołowie. Pozwoli ona na prowadzenie monitoringu procesu transformacji górnictwa węgla kamiennego oraz regionu Śląska. Z usług data center będą mogły korzystać jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, szpitale, operatorzy usług kluczowych i administracja publiczna. 

Źródło: nask.pl