Nadchodzą Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Projekt ustawy o Obronie Ojczyzny zawiera zapis o utworzeniu Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni podlegającego Dowódcy Komponentu WOC. Jego celem będą działania reaktywne, proaktywnej ochrony i aktywnej obrony cyberprzestrzeni.

Zgodnie z opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektem ustawy o Obronie Ojczyzny mają w Polsce pojawić się Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

„Wojska Obrony Cyberprzestrzeni jako specjalistyczny komponent Sił Zbrojnych są właściwe do realizacji pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie proaktywnej ochrony oraz aktywnej obrony elementów i zasobów cyberprzestrzeni kluczowych z punktu widzenia Sił Zbrojnych” – można przeczytać w projekcie ustawy.

Celem WOC ma być realizowanie programów rozwoju Sił Zbrojnych, aktywność związana ze szkoleniami, planowanie oraz organizowanie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia WOC, a także budowa, utrzymanie oraz ochrona infrastruktury i informacji w cyberprzestrzeni czy prowadzenie działań i operacji w cyberprzestrzeni.

Uznano, że ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 5 lipca 2018 roku nie gwarantuje „właściwej ochrony kluczowych systemów i infrastruktury dla interesu państwa”. Dotychczas działania obronne realizowane były dopiero po wykryciu cyberzagrożenia. Teraz WOC będzie wyprzedzał fakty i reagował zanim jeszcze cyberzagrożenie się pojawi.

Internet jest międzynarodowy, więc i WOC takie być mają. Jednak pojawiają się pewne ograniczenia. Użycie Sił Zbrojnych RP poza obszarem Polski ma nastąpić w celu  „prowadzenia w pełnym spektrum działań w cyberprzestrzeni, które mają być realizowane lub mają wywoływać skutki w elementach cyberprzestrzeni lub z wykorzystaniem elementów zlokalizowanych poza granicami państwa, które nie oznaczają użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa”.

Sprawa wygląda zatem na bardzo poważną. Teraz pozostaje czekać na pełne wdrożenie ustawy. To minister obrony narodowej będzie określał szczegółowy zakres działania, siedzibę i strukturę Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. A wszystko to już niebawem, bo ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2022 r.

Źródło: cyberdefence24.pl