Na europejskim rynku chmury obliczeniowej dominują firmy amerykańskie

120

Większość przychodów na europejskim rynku chmury obliczeniowej należy do amerykańskich firm. A według Synergy Research Group rynek ten przekroczył w II kw. 2021 r. wartość 7,3 mld euro.

Od kilku lat następuje dynamiczny rozwój rynku cloud computing, co jeszcze przyspieszyła i wzmocniła pandemia.

Dane Synergy Research Group wskazują, ze obecnie warty jest około 7,3 mld euro. Jednak niewielki procent z tego należy do europejskich dostawców. Liderami są bowiem amerykańscy operatorzy chmury  tacy jak Amazon, Microsoft i Google. To oni czerpią z rynku 69 proc. przychodów.

Jednak firmy europejskie stopniowo zwiększają swoje przychody. W II kw. 2021 r. osiągnęły dwukrotnie lepsze wyniki niż w okresie adekwatnym poprzedniego roku. A jednocześnie jest to spadek udziału w rynku z 27 proc. do 16 proc. Cały rynek usług chmurowych rozwija się bowiem szybciej, niż udział w nim firm europejskich.

– Europejscy dostawcy usług chmurowych nadal mają szansę by rosnąć. Kluczem jest dla nich skupienie się na zastosowaniach, które mają bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące suwerenności i prywatności danych oraz na segmentach klientów, które wymagają silnej lokalnej sieci wsparcia – przekonuj John Dinsdale, główny analityk Synergy Research Group.

W ciągu ostatnich czterech kwartałów przychody z rynku usług chmurowych w Europie wyniosły około 26 mld euro. Co jest wzrostem o 27 proc. w stosunku do okresu poprzedniego. Największe przychody płyną z segmentu IaaS i PaaS. To aż 80 proc. całego rynku. Najbardziej dynamicznie rozwijają się platformy PaaS z usługami bazodanowymi, IoT i analitycznymi.

Według Johna Dinsdale’a sytuacja utrzyma się przez najbliższych pięć lat. A firmy amerykańskie wydając około 14 mld euro na inwestycje w infrastrukturę chmurową, potwierdzają swojąsilną pozycję na rynku.

Źródło: ictmarketexperts.com